SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
3-05-2009

 

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET
HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM?


(Vrije vertaling van Ian Lyons’ lesbrief “Adobe Photoshop Lightroom
and compatibility with the Leopard Print System”)

 


PDF bestand downloaden

Met de introductie van Lightroom 2 zijn enkele extra toepassingen en verbeteringen aan de Afdruk module toegevoegd. Een aanvulling op een eerdere lesbrief over afdrukken voor Mac OS x gebruikers is daarom zinvol.

Er is nogal wat veranderd in Leopard, waardoor menige printerdriver niet verenigbaar is met Leopard. De voorbeelden in deze lesbrief zijn gebaseerd op de Epson Stylus Photo R800, hoewel de meest recente Epson modellen vergelijkbare instellingen gebruiken.


Afdruk instellingen stap voor stap


Deze lesbrief concentreert zich op het toepassen van kleurbeheer, hetgeen in feite betekent dat het ICC profiel van de papier/inkt combinatie in Lightroom moet worden geselecteerd in plaats van in de printerdriver. Voor de nieuwe gebruikers van Lightroom zullen ook enkele basisbegrippen van Pagina-instelling en Afdruksjablonen worden behandeld. Met Afdruksjablonen (ook wel voorinstellingen genoemd) kun je voorkomen dat je de driver iedere keer opnieuw voor elke afdruk moet instellen.

 Fig. 1 - Pagina-instelling (knop)


Stap 1 - Pagina-instelling


Het eerste wat je moet doen - afgezien van het soort printer, papier of inkt - alvorens een afdruk te maken, is het bepalen van de papierafmetingen en de oriëntatie.

 Fig. 2 - Pagina-instelling (scherm)


Klik op Pagina-instelling in de module Afdrukken; Figuur 2 verschijnt

Selecteer de juiste printer

Selecteer het gewenste Papierformaat

Selecteer de juiste Richting (links is staand en rechts is liggend)

Zorg er voor dat Vergroot/verklein op 100% staat (het aanpassen van de schaal in de Pagina-instelling is schadelijk voor de afdrukkwaliteit)

Klik op OK als alles naar tevredenheid is ingesteld.Stap 2 - Instellingen Afdruktaak


Figuur 3 vertoont het paneel Afdruktaak voordat een profiel is geselecteerd (Kleurbeheer wordt behandeld door de printer) In deze stap stel je Lightroom zodanig in dat het programma het kleurbeheer behandelt. Hierbij selecteer je een ICC Profiel en het Rendering intent.

 

Fig. 3 - Kleurbeheer door printerFig. 4 - Beschikbare ICC profielen

 

Klik op Profiel: Beheerd door Printer. Het keuzemenu zal verschillende ICC profielen bevatten of slechts twee keuzes: Beheerd door Printer en Overige…. Kies Overige als er geen profielen zijn verschenen en kies een profiel uit de ColorSync map (Figuur 4). Je moet de profielen aantikken voordat ze voor Lightroom beschikbaar zijn. Klik OK om de lijst te sluiten.

Stel vervolgens de gewenste afdrukresultaten in (zie Figuur 5)
Fig. 5 - Instellingen voor de Afdruktaak


Zet de Afdrukresolutie op AAN of UIT door een vinkje in het hokje er voor. De standaard waarde is 240 ppi, maar je kunt elke waarde opgeven die je wilt. Zo is bijvoorbeeld bij de Epson 3800 een resolutie van 360 ppi gebruikelijk omdat dit de natuurlijke resolutie is van deze specifieke printer. Als de Afdrukresolutie UIT staat zal Lightroom de resolutie aanpassen en afmetingen van de afdruk aanpassen zonder nieuwe beeldpixels te berekenen (up/down sampling). In het geval van AAN zal Lightroom de resolutie handhaven zoals die in ingesteld (b.v. 240 ppi) de schaal van de afdruk wijzigen door nieuwe beeldpixels te berekenen. In het algemeen kan de Afdrukresolutie het beste UIT staan.

Bij Afdruk verscherpen zijn er vier mogelijkheden: UIT, LAAG, STANDAARD en HOOG. De werkelijke verscherping laat Lightroom afhangen van het mediumtype en de afdrukresolutie.

Selecteer het Mediumtype (Mat of Glanzend). Glanzend kan het beste gebruikt worden bij glanzend, half-glanzend, satijn of Bariet-achtig papier. Mat kan het beste worden toegepast bij mat, vezelig en ander papier met een ruw oppervlak.

Als je printer 16-bits uitvoer ondersteunt is het de moeite waard om deze AAN te zetten.

Selecteer het Profiel waarmee je wilt afdrukken

Zet de Rendering intent op Relatief of Perceptueel. In de meeste gevallen schijnt Relatief tot de beste resultaten te leiden, maar het is altijd de moeite waard om een afdruk te maken in Perceptueel om te kijken of er iets verbetert.


Stap 3 - Instellingen printer


Het volgende deel van het proces blijkt het meest tot verwarring aanleiding te geven. De drivers van de Epson serie 6.x printers zien er anders uit en gedragen zich ook afwijkend van de vorige Epson drivers. Klik op de knop Afdrukinstellingen waardoor de nieuwe printerdriver wordt geopend. (Figuur 6)
Fig. 6 - Afdrukinstellingen (knop)Fig. 7 - Afdrukinstellingen (scherm)


Het scherm zoals weergegeven in Figuur 7 wijkt af van de serie 3.x drivers waarmee Mac OS X gebruikers vertrouwd waren. Eigenlijk is er geen reden voor de verwarring, die op bijna elke website over Lightroom of Leopard naar voren komt. Waarom raken ervaren en minder ervaren gebruikers van Lightroom bij het gebruik van de nieuwe drivers de kluts kwijt?


Antwoord - Kleurbeheer


Jammer genoeg laat het driver scherm een functie zien die niet bruikbaar is indien men kleurbeheer vanuit Lightroom wil gebruiken. Nog verwarrender wordt het als bij een volgende opening van dat scherm blijkt dat functies grijs zijn (niet actief) hetgeen niet overeenkomt met de eerder aangebrachte instellingen.
Welke instelling nu correct?


Antwoord - Negeer Kleurbeheer


Ja, je leest het goed - negeer Kleurbeheer. Als namelijk in Lightroom - of in Photoshop - is gekozen voor “kleurbeheer te verzorgen door de applicatie” dan wordt “kleurbeheer te verzorgen door de printer” overschreven.
Nu komen we terug op het enige paneel binnen het Epson Print dialoogvenster dat moet worden geconfigureerd, Printerinstellingen.

Fig. 8 - Afdrukken - Printerinstellingen


Selecteer Printerinstellingen uit het pop-up menu waar normaal Layout staat (Figuur 8 staat nu open)

Kies het Afdrukmateriaal dat overeenkomt met het profiel dat onder Stap 2 hierboven is aangegeven.

Bij Kleur heb je de keuze tussen Kleur en Zwart; kies Kleur.

Bij Modus kies voor Geavanceerd

Bij Afdrukkwaliteit kies voor Beste Foto. Hoge snelheid en Spiegel afbeelding worden niet aangevinkt.

Bij Glansversterker kun je kiezen tussen Uit en Aan; kies bij voorkeur voor Aan

Ga nu terug naar het pop-up menu waar nu Printerinstellingen voor staat en selecteer Kleurenbeheer (Figuur 8a)
Fig. 8a - Afdrukken - KleurenbeheerActiveer de keuzemogelijkheid Uit (Geen kleuraanpassing). Voor alle duidelijkheid: hiermee wordt de kleurbeheersfunctie van de printer uitgeschakeld en blijft de kleursbeheerfunctie van Lightroom actief via het aldaar ingestelde kleurprofiel.

Klik nu Opslaan. Hiermee heb je de mogelijkheid om een Afdrukinstelling onder een zelfgekozen, zinvolle naam vast te leggen. Een zinvolle naam zou kunnen zijn een verwijzing naar het gekozen Afdrukmateriaal of het in Lightroom gekozen Print Profiel.

Stap 4 - Afdruksjablonen

We keren terug naar Lightroom. Alles wat we zouden kunnen doen onder de knop Afdrukinstellingen is nu klaar. Het is nu de beurt aan de Lightroomfunctie om Afdruksjablonen vast te leggen. Het is dus zaak om goed te beseffen dat er op twee afzonderlijke plaatsen instellingen worden gemaakt en vast gelegd, één in Lightroom en een andere in de printer. Het verwarrende komt hierdoor, dat bij beide de term afdrukken en/of printen wordt gebruikt en dat beide toegankelijk zijn via Lightroom. Lightroom gebruikt de term Afdrukinstellingen voor het printer deel en de term Afdruktaak voor de instellingen in Lightroom, zoals afmetingen van het papier, layout, resolutie en verscherpen en de Lightroom instellingen voor kleurbeheer.

Nu het verschil tussen Afdrukinstellingen en Afdruktaak duidelijk is, kunnen we vervolgens de Sjablonen bespreken. In de Afdruksjablonen worden Afdrukinstellingen en Afdruktaak samengevoegd als voorinstelling. Lightroom biedt in het linker paneel van alle modules de mogelijkheid voor de gebruiker om eigen voorinstellingen of sjablonen vast te leggen. Zo ook bij het module Afdrukken. Het maken en vastleggen van zo’n sjabloon gaat als volgt:

Nadat Afdrukinstellingen is opgeslagen (Stap 3), klik op Cmd+N toetsen om een nieuw Afdruksjabloon te maken. Je kunt ook gebruik maken van het plusteken dat staat aan de rechterkant in de kop van het paneel Sjabloonbrowser.

Fig. 9 - Nieuw SjabloonAls het Nieuwe Sjabloon dialoogvenster verschijnt (Figuur 9), geef dan een beschrijvende naam (b.v. R800_A4_EpsonPrem_Gloss_Land). Dit voorbeeld bevat printer model, afmeting van het papier, soort papier en oriëntatie. Zorg er ook voor dat je de plaats van het sjabloon (Map) op de standaardwaarde Gebruikerssjablonen laat staan.

Klik op Maken en het nieuwe sjabloon zal verschijnen binnen het onderdeel Gebruikerssjablonen aan de linkerkant van het scherm voor de Afdrukmodule (Figuur 10)Fig. 10 - Lightroom Afdruksjablonen


Kijk uit! Iedere verandering - bedoeld of onbedoeld - die je vervolgens maakt in de instellingen aan de rechterkant van het scherm zal het actieve Afdruksjabloon overschrijven. Je kunt duidelijk zien welk sjabloon actief is, want dat wordt licht weergegeven. Alvorens een afdruk te maken moet het van toepassing zijnde sjabloon geselecteerd zijn.

Tip: Je kunt een bestaand sjabloon aanpassen aan nieuwe instellingen door Ctrl+klik op de naam van het sjabloon in de Sjabloonbrowser en vervolgens in het keuzemenu te kiezen voor Bijwerken met huidige instellingen.

Als alles nu correct is ingesteld, zal het maken van een afdruk een betrekkelijk eenvoudige procedure zijn.

Selecteer de foto(‘s) die je wilt afdrukken in de Bibliotheek module

Schakel over naar de Afdrukken module.

Selecteer een Afdruksjabloon uit de Sjabloonbrowser. Hiermee worden automatisch pagina-afmeting en layout, profiel, rendering intent, verscherpen en printpatroon ingesteld.

Klik op Eén afdrukken. Deze knop zal voorbijgaan aan het printer dialoogvenster en zal slechts één kopie van elke geselecteerde foto afdrukken.


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011