SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
25-03-2009

 

Bibliotheek

 

Overzicht

Foto’s die zijn geïmporteerd komen terecht in de Bibliotheek. In vier panelen worden de essentiële gegevens weergegeven. In het middelste paneel staan de foto’s als thumbnails in een raster (toets G)

 

Fig.1 Bibliotheek als rasterof vergroot zoals onder een loep (toets E). Onderaan het beeldscherm staan de foto’s als thumbnails in een filmstrip. Hoewel de filmstrip met een klik op het kleine driehoekje onderaan (zie rode pijl) gemakkelijk kan worden verborgen, kan hij tijdens de loep-instelling beter blijven staan om het overzicht over de foto’s in de map te behouden.

 

Fig. 2 Bibliotheek als loep

 

Het linker paneel geeft in vier onderdelen de plaatsen aan waar de bestanden zich bevinden; in de Catalogus als een totaal overzicht, in de Mappen de fysieke plaats op de harde schijf (c.q. schijven), in de Verzamelingen de virtuele locatie.

 

Fig. 3 Bibliotheek Linker Paneel

 

Aan de bovenkant kan nog de Navigator worden geopend. Wanneer het beeld in de loep-instelling nog verder is vergroot tot bijvoorbeeld 100%, kan met de Navigator door het beeld worden gescrold. Aan de onderkant staan de knoppen Importeren en Exporteren, die de desbetreffende dialoogvensters openen.
Geeft het linkerpaneel de informatie over de ordening van de beeldbestanden, het rechter paneel geeft uitgebreide informatie over het geselecteerde bestand.

 

Fig. 4 Bibliotheek Rechter Paneel

 

Direct onder het Histogram is een hoofdstuk Snelontwikklen. Met een enkele klik kan hier een keuze worden gemaakt uit de Voorinstellingen van het Ontwikkel-module. De mogelijkheden zijn echter beperkt.

Veel uitgebreider zijn de mogelijkheden om de gegevens van het desbetreffende bestand aan te geven. De fotograaf kan een veelheid van trefwoorden aanbrengen en verder zijn in de Metagegevens de belangrijkste eigenschappen van de opname opgenomen. In het linker keuzeveld (nu ingevuld met Standaard) kan de lijst nog worden uitgebreid met de IPTC-gegevens. Zo kunnen de foto’s niet alleen snel in de eigen bestanden worden teruggevonden maar ontstaat ook de mogelijkheid om de foto’s kanten klaar aan te leveren aan stock-bureaus.

De Werkbalk (met toets T op te roepen of te laten verdwijnen) biedt knoppen om ordening aan te brengen in de resultaten van een fotoshoot.

 

Schakelt het middenpaneel in rasterweergave
Schakelt het middenpaneel in loep-weergave
Laat twee geselecteerde beelden in het middenpaneel verschijnen zodat ze met elkaar kunnen worden vergeleken.
Laat meerdere beelden in het middenpaneel verschijnen ter onderlinge beoordeling.
Sorteergereedschap
Snelle markering met een witte vlag om de foto te behouden of met een kruis om te verwijderen.
Classificatiesterren
Kleurlabels

 

Basisroutine


Zijn de foto’s eenmaal geïmporteerd dan begint de eerste beoordeling en mogelijk al een grove selectie. Hiertoe is het handig om de filmstrip onderaan het scherm te gebruiken samen met de loepweergave. Met de pijltoetsen kan vooruit of achteruit worden gebladerd. Als de functie Foto>Automatisch vooruit is aangevinkt gaat de selectie vanzelf vooruit als een vlag is aangebracht. Zo kan men heel snel door de foto’s bladeren en tegelijk aangeven of een foto moet worden bewaard (P) of voor verwijdering (X) in aanmerking komt.
Middels het Filter kunnen de vlaggen worden geselecteerd en kan worden overgeschakeld naar de module Ontwikkelen.
In een later stadium kan met de classificatiesterren en met de kleurlabels een nadere selectie worden gemaakt, bijvoorbeeld voor een verplaatsing naar een Verzameling of voor opname in een Diareeks of in een webpagina.
Deze toepassingen zijn echter sterk individueel gebonden. Bij extreem grote aantallen foto’s zal de behoefte aan deze hulpmiddelen eerder ontstaan dan bij kleinere hoeveelheden, waarbij het geheugen van de fotograaf ook nog een rol speelt.________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011