SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
4-03-2009

 

BESTANDEN IMPORTEREN

 

Lightroom (LR) neemt de beeldbestanden op in een catalogus. De catalogus vertelt welke bestanden er zijn en waar ze staan. De gehele ordening is terug te vinden in het linker paneel van de Bibliotheek-module (Figuur 1).


Fig. 1 Linker Bibliotheekpaneel


Het paneel heeft na de Navigator de volgende onderdelen: Catalogus, Mappen en Verzamelingen. Alle beeldbestanden in LR zijn te vinden de Catalogus, in dit geval 9275 bestanden. Met een juist gebruik van Trefwoorden en Metagegevens (hierover later) zijn bepaalde bestanden terug te vinden, maar dit is niet de meest efficiënte manier. Bij een systematische naamgeving van de mappen en bestanden is het vinden al een stuk gemakkelijker in het onderdeel Mappen. Het gebruik van Verzamelingen en vooral de Slimme Verzamelingen geeft snel toegang tot de meest waardevolle opnamen.

Maar allereerst gaan we de methode van importeren bespreken. De verschillende vensters die hierbij aan bod komen bieden al een keur aan instelmogelijkheden, waardoor het systematisch importeren vlot verloopt.

We hebben een geheugenkaart uit de camera met daarop een aantal beeldbestanden. Zodra we het geheugenkaartje in de kaartlezer van de computer schuiven, kunnen we Bestand>Foto’s importeren vanaf apparaat... (Figuur 2).

 


Fig. 2 ImportmenuNa het aanklikken van deze menu-optie komt het volgende venster tevoorschijn.

 


Fig. 3 Importvenster


Het importvenster biedt een scala aan mogelijkheden om het importeren geheel naar eigen voorkeuren te laten verlopen. Hier zullen de meest voor de hand liggende aan de orde komen.

Op de eerste regel staat samengevat wat zich op het geheugenkaartje bevindt. Direct daaronder is een keuzevak Bestandsafhandeling genaamd. Kies hier voor Foto’s naar een nieuwe locatie kopiëren en aan catalogus toevoegen. Deze keuze heeft de voorkeur als de camera in staat is om opnamen in DNG-formaat weg te schrijven. Er hoeft dan niet te worden geconverteerd.

(N.B. Het blijkt dat de verschillende fabrikanten nog steeds eigenzinnig omgaan met RAW-formaten. Zo waarschuwt DxO er voor dat een aantal camera’s gegevens over het gebruikte objectief laten vervallen als het RAW-bestand door de camera wordt omgezet naar een DNG-bestand. RAW-bestanden kunnen dus het beste zonder conversie in Lightroom worden geïmporteerd. Wel verdient het aanbeveling om, nadat de waardevolle foto’s tot tevredenheid zijn bewerkt, de bestanden in Adobe DNG Converter om te zetten om ze voor de verdere toekomst toegankelijk te houden.)
Vervolgens vraagt het importvenster naar de plaats waar de bestanden moeten worden opgeslagen. Het ligt voor de hand om van iedere fotoshoot een aparte map op de harde schijf aan te maken. Na het aanklikken van Kiezen verschijnt de Finder (Mac) of de Verkenner (PC)

 


Fig. 4 Een nieuwe map maken


In het voorbeeld zijn alle beeldbestanden opgeslagen op een aparte _ weliswaar interne - harde schijf. Voor ieder kalenderjaar is een map gemaakt, waarin de mappen van de fotoshoots een plaats krijgen. Het formaat van de fotoshootmappen is als volgt:

jjmmdd_Onderwerp.
(In onderstaand voorbeeld is gekozen voor 090219_Antwerpen)


De volgende drie keuzevakjes zijn niet aangeklikt omdat ze niet passen in de gekozen methode. Het is mogelijk om tegelijk met het importeren een back-up kopie te maken op een andere plaats. Het vakje is in dit voorbeeld niet aangeklikt omdat de Mac computer waarop deze tekst is gemaakt van alle bestanden automatisch een kopie maakt op een externe schijf.

Het zou kunnen voorkomen dat een fotoshoot zich over meer dan een dag uitstrekt. In het voorbeeld is er voor gekozen om alle bestanden toch in één map onder te brengen. Eventueel bestaat hier de mogelijkheid om submappen te maken voor elke afzonderlijke dag. Zoals hierna wordt aangegeven, krijgen de bestanden tijdens het importeren een andere bestandsnaam (zie Figuur 5).

 


Fig. 5 Importvenster met verwijzing naar de nieuwe BestandsnaamVoor alle duidelijkheid wordt het samenstellen van een nieuwe bestandsnaam getoond. Als het keuzeveld bij de rode pijl wordt aangeklikt verschijnt een keuze menu (Figuur 6). Behalve de keuze uit enkele voorigestelde formaten kan via de onderste regel Edit een eigen formaat worden samengesteld.

 


Fig. 6 Keuzemenu voor bestandsnamen


Bij het openen van Edit verschijnt een dialoogvenster (Figuur 7).

 


Fig. 7 Dialoogvenster Bestandsnamen


Hierin kunnen nauwkeurig de eigen voorkeuren worden ingebracht. In het voorbeeld is opnieuw gekozen voor een formaat met de datum en het volgnummer uit de camera. In dit verband wordt nog opgemerkt dat de camera instelling omtrent de nummering van de bestanden is ingesteld op Continu.

Het voordeel van deze werkwijze is dat alle bestanden een unieke naam krijgen. Deze naam is gemakkelijk terug te voeren tot de datum waarop de opname is gemaakt en via de naamgeving van de mappen is duidelijk bij welke fotoshoot de opname hoort. Alle opnamen die in één kalenderjaar zijn gemaakt kunnen in één map worden teruggevonden. Aldus is een systematische archief structuur ontstaan, die onafhankelijk van het archiveringsprogramma de mogelijkheid van opzoeken vergemakkelijkt.

Tenslotte vertoont het importvenster nog de groep Toe te passen informatie. Hier kunnen gegevens en/of instellingen worden opgenomen, die van toepassing zijn op alle foto’s in de shoot. Dit kan zo divers zijn, dat dit hier onbesproken blijft.

Nu rest niets anders dan zorgen dat alle te importeren foto’s een vinkje hebben, zoals blijkt in onderstaande figuur 8, waarna het importeren met het desbetreffende commando kan worden gestart.

 


Fig. 8 Importeren


De fotobestanden zijn nu vanaf het geheugenkaartje uit de camera overgebracht naar de harde schijf van de computer en opgenomen in de catalogus van Lightroom. Vanzelf zijn we nu aangekomen in de eerste module, de Bibliotheek (Figuur 9).

 ________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011