SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
4-03-2009

 

Inleiding

 

Adobe Lightroom is in 2006 voor het eerst in een Beta-versie uitgebracht. Inmiddels is versie 2.3 verschenen, waarin de mogelijkheid bestaat om het programma in verschillende talen - waaronder Nederlands - te draaien. Dit is dus een geschikt moment om in de Nederlandse website Digitale Doka aandacht te besteden aan dit gereedschap voor fotografen. Is Lightroom beter dan Photoshop? Nee, niet beter en ook niet slechter, maar anders. Photoshop (PS) is een loodzwaar programma voor grafici en multimedia ontwerpers. PS heeft een aantal functies die voor fotografen - vooral de fine-art fotografen - uitermate geschikt zijn. Bezwaar van PS is echter dat het daarnaast een karrenvracht aan mogelijkheden heeft, waar de fotograaf nauwelijks aan toe komt, maar waarvoor hij wel moet betalen. We zien vaak dat de fotograaf in het digitale tijdperk een veel groter aantal opnamen maakt dan voorheen in het analoge tijdperk. Voor het ordenen en efficiënt bewerken van al deze opnamen is Lightroom een prima programma, dat bovendien een fractie kost van de prijs voor PS.

Lightroom wijkt in belangrijke mate af van beeldbewerkingsprogramma’s die tot nu toe als de standaard golden voor de digitale fotograaf. Het meest wezenlijke verschil zit hem in de eigenschap, dat Lightroom de beeldbestanden niet bewerkt. Lightroom (LR) doet niets met de bestanden; vandaar dat het de gebruikelijke functies mist als Openen, Opslaan en Sluiten van een beeldbestand. De bestanden worden opgenomen in een catalogus. LR laat zien wat er in de catalogus zit zonder de bestanden te openen. Dit is alleen mogelijk met digitale bestanden en daarmee raken we direct aan één van de voordelen van digitaal werken.

Omdat LR de beeldbestanden niet opent, kunnen ze ook niet in LR worden bewerkt. LR kan echter wel laten zien welke bewerkingen we willen uitvoeren en slaat deze bewerkingen in een apart bestand - een XMP-bestand - op. Dit klinkt mysterieus, maar deze uitleg is een poging om duidelijk te maken dat LR “non-destructief” werkt. Met andere woorden, de oorspronkelijke RAW-bestanden die uit de camera komen en in de computer (of op een externe harde schijf) worden opgeslagen, veranderen niet door de handelingen in LR, welke handeling dat ook mag zijn. Op het moment dat een beeldbestand daadwerkelijk buiten LR wordt bewerkt (bijvoorbeeld in DxO, Photoshop of Photomatix) of naar onze opdrachtgever gaat, maakt LR eerst van het originele RAW beeldbestand een kopie in TIFF- of JPEG-formaat - al naar gelang onze voorkeur - en zorgt er voor dat alle handelingen in het XMP-bestand op het TIFF- of JPEG-bestand worden toegepast.

LR doet eigenlijk niets anders dan onze bestanden en onze handelingen ordenen en ze geordend weergeven. Deze ordening is wel toegankelijk en daarom kunnen we daarin net zoveel wijzigingen aanbrengen als we willen. We lopen daarbij niet het minste risico dat we origineel materiaal beschadigen of kwijtraken.

LR is opgedeeld in vijf modules: Bibliotheek, Ontwikkelen, Presentatie, Afdrukken en Web. In de volgende hoofdstukken wordt een basis werkmethode beschreven vanaf importeren tot en met afdrukken en webpublicatie. In deze werkmethode komen de verschillende functies van LR aan de orde.________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011