SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
31-01-2008

 

Bijsnijden en reinigen

Verwijder eerst de zwarte en blanco delen, die de kleurendiagram (histogram) kunnen verstoren. Wijzig in dit stadium niet de afmetingen.

Open Uitsnijden (C) en klik op Voorste Afbeelding (in de werkbalk); teken losjes een omlijning rond het beeld. Sleep nu met de muis (linker knop) de hoekankers van de omlijning naar binnen zodat de zwarte of blanco delen er buiten vallen. Verschuif de omlijning zonodig (muis binnen het vierkant en de linker knop indrukken) zodat het afval zo beperkt mogelijk is. Toets Enter (of klik het vinkje in de werkbalk – rechts boven)

Maak een duplicaat van het bestand (Afbeelding>Dupliceren) en sla het duplicaat op als backup.

Verwijder nu vlekjes en andere ongerechtigheden.

Toets Ctrl+Alt+0 om het beeld te vergroten naar 100% en open het Historie palet (Venster>Toon Historie).

Maak het beeld nu enigszins donkerder (Afbeelding>Aanpassen>Helderheid/Contrast) en plaats de schuifregelaar Helderheid op –3.

Open Filter>Ruis>Stof en krassen

Plaats beide schuifregelaars uiterst links

Plaats de vierkante cursor op een stofvlekje; beweeg de schuifregelaar Straal zover naar rechts tot het vlekje verdwijnt; beweeg nu de schuifregelaar Drempel zo ver mogelijk naar rechts zonder dat het vlekje zichtbaar wordt; klik OK.

Maak een Opname (klik op het kleine driehoekje rechts boven in het Historie palet); klik in het vierkantje links in het Opname balkje in het Historie palet; hierdoor wordt het Historiepenseel geactiveerd.

Ga nu in het Historie palet één stap terug en activeer deze.

Open het Historiepenseel (Y); neem in de werkbalk een zacht penseel van ongeveer 17 en stel de Modus in de werkbalk op Normaal en de Dekking op 100%; toets Tab om alle paletten tijdelijk te verwijderen (ze komen weer tevoorschijn door opnieuw op Tab te toetsen).

Stip nu met het ingestelde Historiepenseel alle vlekjes aan. Beweeg over het beeld door de Spatiebalk in te drukken (de cursor verandert in een handje) en met de muis een andere plek op te zoeken. Bewerk zo de gehele foto totdat alle ongerechtigheden zijn verdwenen. Dit kan een tijdrovende klus zijn maar is zeker de moeite waard als er later van de foto een vergroting wordt gemaakt. Eventuele ongerechtigheden komen dan overduidelijk naar voren.

Krassen en haartjes kunnen worden verwijderd door met het Historiepenseel op een eind van de kras te klikken en vervolgens - terwijl Shift wordt ingedrukt - op het andere eind te klikken.

Als de foto schoon is open dan weer Afbeelding>Aanpassingen>Helderheid/Contrast en zet de schuifregelaar voor Helderheid op +3 om de oorspronkelijke kleur terug te krijgen.

Sla de foto op (Ctrl+S).

Voor de correcties

Na de correcties________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011