SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

Contrast en verzadiging

Open Curven (Afbeelding>Aanpassingen>Curven) en Alt+klik in de grafiek om de verdeling terug te brengen naar 4 x 4.

Ctrl+klik op een gebied in de foto dat wat lichter zou moeten worden en Ctrl+klik op een gebied in de foto dat wat donkerder zou moeten worden. Beweeg het eerste ankerpunt naar boven en naar links en het tweede ankerpunt naar beneden en naar rechts. Controleer steeds met aan- en uitschakelen van Voorbeeld of de aanpassingen aan de verwachtingen voldoen. Wees uiterst voorzichtig.

Voorzichtigheid is eveneens geboden bij het aanpassen van de Kleurverzadiging. Het is waar dat sommige snellere films en veel scanners de kleurverzadiging reduceren. Overdrijf echter niet, ook al lijkt in eerste instantie een oververzadigde foto aantrekkelijk, op den duur zal het toch niet bevredigen.

Open Kleurtoon/Verzadiging (Afbeelding>Aanpassingen>Kleurtoon/Verzadiging) en beweeg de schuifregelaar voor Verzadiging ongeveer 10 tot 20 punten naar rechts. Controleer het resultaat met Voorbeeld (aan en uit)

Aparte kleuren kunnen worden gecorrigeerd door een kanaal te kiezen en de desbetreffende kleur aan te klikken met het pipet. Het bewegen van de schuifregelaar is alleen van invloed op de geselecteerde kleur. Wederom: wees voorzichtig en blijf controleren met Voorbeeld.

Voor de correctie

Na de correctie________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011