SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

Invoeren

Digitale camera: Indien mogelijk verdient het aanbeveling de foto op te slaan in RAW-formaat middels de software die bij de camera is meegeleverd of met behulp van een programma van derden, zoals BreezeBrowser (voor Pentax en Canon) of Bibble (voor Nikon).

Vervolgens kan het bestand worden omgezet naar 48-bit TIFF-formaat. Vermijd hier - indien mogelijk - JPEG-formaat; bij het comprimeren gaat waardevolle bestandsinformatie verloren. JPEG is alleen geschikt voor presentatie op internet of als bijlage bij e-mail.

Scanner: Scan de dia of het negatief op een zo hoog mogelijke resolutie. De meeste transparantscanners voor de amateur gaan tot ± 2800 - 3000 ppi (pixels per inch). Schakel 48-bit in. Breng tijdens het scannen geen aanpassingen in het bestand aan tenzij je beschikt over scanner software die van betere kwaliteit is dan wat veelal bij scanners wordt geleverd. Voorbeelden van goede scanner software zijn Silverfast 6.0 (tamelijk duur en niet voor alle scanners beschikbaar) en Vuescan.

Sla het bestand in TIFF-formaat op in je map Beeldinvoer

Open het bestand in Photoshop en zet het om naar je kleurenwerkruimte (bij voorkeur Adobe RGB 1998).

Klik op F om het beeld los van de vensterrand in het midden van de werkplek te plaatsen.

Zet het beeld indien nodig recht. Als de horizon of de verticale lijn van een gebouw niet helemaal recht staat, pas dit dan als volgt aan: Kies Meetlat onder de Pipet (of toets Shift+I net zo vaak totdat Meetlat verschijnt). Teken nu een lijn langs de horizon of langs de verticale zijde van een bouwwerk. Het beeld kan nu worden recht gezet door te klikken op Afbeelding>Canvas roteren> Instelbaar>OK

 


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011