SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

Kleurbalans

Kleurzweem kan ontstaan als het omgevingslicht een andere kleurtemperatuur heeft dan de film. Ook het scannen leidt in de meeste gevallen enigermate tot kleurzweem.

Open de foto en kijk naar referentiepunten #1 en #2. De RGB-waarden moeten gelijk zijn, te weten 255, 255, 255 voor referentiepunt #1 en 0, 0, 0 voor referentiepunt #2. Dan is er geen kleurzweem in de hoge lichten en ook niet in de schaduwen. Zijn de waarden niet gelijk, dan gaan we als volgt te werk.

Open Niveaus (Afbeelding>Aanpassingen>Niveaus)

Kies het kleurkanaal met de laagste waarde voor referentiepunt #1 (zie Info palet) en beweeg de rechter schuifregelaar naar links tot de waarde gelijk is aan de hoogste waarde (meestal 255). Doe dit eventueel ook voor het kanaal waarvan de waarde evenmin gelijk is aan de hoogste waarde.

Kies nu het kleurkanaal met de hoogste waarde voor referentiepunt #2 (zie Info palet) en beweeg de schuifregelaar naar rechts tot de waarde gelijk is aan de laagste waarde (meestal 0). Doe dit eventueel ook voor het kanaal waarvan de waarde evenmin gelijk is aan de laagste waarde.

Klik OK.

Nu behoren in beide referentiepunten de RGB waarden gelijk te zijn. Alleen zullen de waarden in referentiepunt #3 nog verschillen vertonen en dat komt omdat neutraal grijs nog niet is gecorrigeerd. Er zijn handleidingen die aangeven, dat de neutrale tonen gecorrigeerd kunnen worden met de middelste schuifregelaar voor RGB in het venster Niveaus. Het risico van onbalans blijft dan evenwel bestaan. De volgende methode verdient de voorkeur omdat dan de correcties per kleurkanaal kunnen worden beoordeeld.

Open Curven (Afbeelding>Aanpassingen>Curven). Alt+klik in de grafiek om de verdeling te verfijnen naar 10 x 10. Open dan bijvoorbeeld Blauw in het pop-up venster, klik op het middelpunt en beweeg dit met de pijltoetsen op en neer tot het getal voor Blauw in referentiepunt #3 gelijk is aan de middelste waarde. Indien de waarde per toetsklik te grote sprongen maakt probeer dan met de pijltoetsen links en rechts te bewegen. Een ander hulpmiddel voor nauwkeurig werken is het plaatsen van een ankerpunt op de diagonale lijn boven of onder het midden. Een kwestie van uit proberen.

Ga eventueel voor de andere kleur ook zo te werk totdat de drie RGB waarden in referentiepunt #3 gelijk zijn.

Voor de correcties

Na de correcties________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011