SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

Kleurtoon en witbalans

Open het Info palet (Venster>Info); klik het kleurenpipet; stel de monstergrootte (in de werkbalk) op 3 x 3.

We gaan nu referentiepunten plaatsen binnen de helderheiddrempels. Er zullen vier aandachtpunten geplaatst worden met behulp van de kleurenpipet (Shift+I). We kunnen dit op drie verschillende manieren doen; we zullen ze achtereenvolgens beschrijven en iedere manier afsluiten met een Opname (Historie palet>driehoekje>Nieuwe opname). Als de drie manieren zijn beschreven kun je de resultaten vergelijken door de drie opnames te bekijken en voor jezelf de gemakkelijkste manier onthouden.

Eerste manier

Klik op het kleine pipet in de linker bovenhoek van het Info palet en kies Totale Inkt.

Beweeg het kleurenpipet nu over de zwarte delen van de foto en bepaal het hoogste percentage in de linker bovenhoek van het Info palet; klik op die plek om referentiepunt #1 te bepalen.

Beweeg het kleurenpipet nu over de witte delen (waarin nog enig detail is te herkennen) en bepaal het laagste percentage; klik op die plek om referentiepunt #2 te bepalen.

Maak een opnamen (Historiepalet>driehoekje> Nieuwe opname) en noem de opname "Eerste manier".

Tweede manier

Open Niveaus (Afbeelding>Aanpassingen>Niveaus)

Houd Voorbeeld aangeklikt, houd de Alt-toets ingedrukt (om de drempelmodus te tonen) en beweeg de (rechter) schuifregelaar van de Invoer voor de hoge kleuren naar links totdat de eerste duidelijke details verschijnen. Beweeg de schuifregelaar terug (onthoud intussen de gevonden plek) en klik deze met het kleurenpipet voor referentiepunt #1.

Doe nu hetzelfde voor zwart. Houd de Alt-toets ingedrukt en beweeg de (linker) schuifregelaar van de Invoer voor de schaduw kleuren naar rechts totdat de eerste duidelijke details verschijnen. Beweeg de schuifregelaar terug (onthoud intussen de gevonden plek) en klik deze met het kleurenpipet voor referentiepunt #2.

Maak een opnamen (Historiepalet>driehoekje> Nieuwe opname) en noem de opname "Tweede manier".

Derde manier

De derde manier is de meest nauwkeurige en vooral van belang in foto's met weinig contrast, waardoor de lichtste en donkerste plekken op het oog moeilijk te bepalen zijn. Deze manier is echter alleen toepasbaar op bestanden in 8-bit modus.

Wijzig modus (Afbeelding>Modus>8-bits/kanaal). Kies Kleurenpipet (Shift-I)

Open het Lagen palet (Venster>Lagen)

Klik op het zwart-witte rondje onderaan het Lagenpalet en klik Drempel. Beweeg de schuifregelaar in het nieuwe venster naar rechts tot het einde van de histogram. Het hele beeld is nu zwart. Beweeg de schuifregelaar langzaam terug totdat het eerste witte plekje verschijnt. Klik nu OK en klik met de Kleurenpipet op het witte plekje voor referentiepunt #1.

Dubbelklik nu op het venster van de laag Drempel 1 van het Lagenpalet; het Drempel venster verschijnt weer en beweeg de schuifregelaar naar het linker eind van de histogram. Het hele beeld is nu wit. Beweeg de schuifregelaar langzaam terug totdat het eerste zwarte plekje verschijnt. Klik nu OK en klik met de Kleurenpipet op het witte plekje voor referentiepunt #2.

Verwijder de laag Drempel 1 (Klik en sleep de laag naar de Afvalemmer (rechts onderaan in het Lagenpalet).

Klik nu met het Kleurenpipet op een gebied dat neutraal grijs moet zijn voor referentiepunt #3 en klik op een gebied met de meest overheersende kleur voor referentiepunt #4.

Sla het bestand op als "Referentiepunten".

Bepaal nu de beoogde printervoorkeur voor het witte en zwarte punt. Dit kan van printer tot printer verschillen maar voor de meeste Epson Photo printers gelden de volgende waarden indien "Premium Glossy Photo Paper" wordt gebruikt.

Open Niveaus (Afbeelding>Aanpassingen>Niveaus)

Dubbelklik op de "witpunt pipet"(de rechter) en verander de B (in de HSB waarden) van 100 in 95%; klik OK.

Dubbelklik op de "zwartpunt pipet"(de linker) en verander de B (in de HSB waarden) van 0 in 5%; klik OK.

De volgende stap in het proces van kleurcorrectie is het aanpassen van de Niveaus aan de gevonden referentiepunten. Hierdoor worden de witte en zwarte punten uiteindelijk vastgesteld.

Open Niveaus (Afbeelding>Aanpassingen>Niveaus) en zoek nu naar "zuiver wit": open het Blauwe kanaal en beweeg de rechter schuifregelaar naar het eind van de histogram. Als de invoerwaarde minder is dan 244 dan is er wellicht geen zuiver wit en kan deze stap worden overgeslagen. Is de invoerwaarde 244 of meer dan is er wel zuiver wit. Gebruik de witpunt pipet en klik in referentiepunt #1.

Het is denkbaar, dat er behoefte is om zuiver wit te creëren (bijvoorbeeld om het contrast te verhogen). In dat geval kan ook met de witpunt pipet op referentiepunt #1 worden geklikt.

Gebruik Voorbeeld afwisselend aan- of niet aangeklikt om het resultaat te beoordelen. Inzoemen met Ctrl+plus geeft de indruk van een detail.

Het vaststellen van het "zuiver zwart"verloopt langs de zelfde lijnen. Alleen wordt nu de linker schuifregelaar in het Blauwe kanaal naar het begin van de histogram bewogen. Gebruik de zwartpunt pipet en klik in referentiepunt #2. Als de invoerwaarde meer is dan 8 is er waarschijnlijk geen zuiver zwart en kan deze stap worden overgeslagen.

Als ter wille van het contrast toch zuiver zwart gecreëerd wordt kan met de zwartpunt pipet op referentiepunt #2 worden geklikt. Ook hier is het van belang om het effect te beoordelen door afwisselend Voorbeeld aan of uit te zetten.

Het is niet aan te raden om neutraal grijs op deze manier vast te stellen met de middelste invoerschuifregelaar. In een volgend hoofdstuk wordt het bepalen van neutraal grijs met meer detail behandeld.

Foto met vier referentiepunten

Wit- en zwartpunt gecorrigeerd________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011