SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

Verscherpen

Een foto scherper maken is een onnatuurlijk proces. Het enige wat er gebeurt is het verhogen van het contrast tussen kleurovergangen van grote omvang. Daardoor lijkt de foto scherper. Nadeel is dat er kans is op het ontstaan van artefacten (misvormingen die meer schade aan het beeld toebrengen dan wat de verscherping als verbetering oplevert). De hierna beschreven methode wordt het ontstaan van artefacten vermeden.

Verander de modus 16-bits/kanaal (Afbeelding>Modus>16-bits/kanaal) en vervolgens naar Lab-kleur (Afbeelding>Modus>Lab-kleur)

Maak een duplicaat van het origineel (Afbeelding>Dupliceren) Photoshop geeft het duplicaat de naam van het origineel met de toevoeging “kopie”. Verander het duplicaat naar 8-bit/kanaal en RGB-kleur.

Open het Kanalen palet (Venster>Kanalen) en selecteer het kanaal Rood. Deze kleur heeft in de meeste gevallen het hoogste contrast.

Isoleer de randen met Filter>Stileer>Contrastlijn en maak het beeld negatief (Afbeelding>Aanpassingen>Negatief of Ctrl+I).

Teken de randen over met Filter>Ruis>Mediaan met een straalwaarde van 2.

Verdik de randen (Filter>Overige>Maximaal) met de waarde 4 voor de straal.

Vervaag de randen met Filter>Vervagen>Gaussiaans vervagen met een straalwaarde van 4.

Verhoog het contrast tot een niveau waarbij artefacten nog net niet zichtbaar worden (Afbeelding>Aanpassingen>Helderheid/Contrast). Wees hiermee erg voorzichtig; beter te weinig dan te veel verhogen!.

Selecteer de omtrek door in het kanaal Rood te klikken met Ctrl+klik.

Sla de selectie op (Selecteren>Selectie opslaan) en noem de selectie “Randen masker”

Maak nu het 16-bits origineel weer actief door er op te klikken. Klik op het kanaal Lichtsterkte in het Kanalen palet.

Laad het geselecteerde Randen masker (Selecteren>Selectie laden>Randen masker)

Onderdruk nu de lopende selectielijnen met Ctrl+H

Kies Filter>Verscherpen>Onscherp masker; en stel de volgende waarden in: Hoeveel 150%, Straal: 1,5 pixels en Drempel: 1 niveau. Klik OK.

Hef de onderdrukking van de selectielijnen op met Ctrl+H en verwijder de selectie (Selecteren>Deselecteren). Dit is erg belangrijk als er na deze bewerking nog andere acties volgen; die zouden dan alleen betrekking hebben op de selectie en dat is niet de bedoeling.

Voor het verscherpen

Na het verscherpen

De verscherpingsroutine is als Sharpen_Verscherpen.zip opgenomen in een Photoshop Handeling en kan worden gedownload. Een gebruiksaanwijzing is bijgevoegd.


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011