SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

Voorwoord

De ontwikkelingen in digitale fotobewerking bieden de mogelijkheid om zelf je foto's meer op je eigen smaak en creativiteit aan te passen zonder daarbij afhankelijk te zijn van de afdrukcentrale. Als je nooit bent toegekomen aan een donkere kamer om je eigen kleurenfoto’s af te drukken, dan heb je nu de kans om meer eigen ideeën in je foto aan te brengen. Het wordt jouw foto.

De opmars van de digitale camera brengt de mogelijkheid dichterbij om de foto rechtstreeks vanuit de camera in de computer over te brengen. De noodzaak van scannen vervalt hiermee. Nu ook uitstekende en betaalbare fotoprinters op de markt zijn wordt het helemaal aantrekkelijk om je foto van het begin tot het eind af te werken. Voor de kosten hoef je het ook niet te laten; zelf doen is ongeveer even duur als de één-uur service bij de meeste fotowinkels. Na enige oefening zal het resultaat veel meer bevrediging geven.

De hoofdstukken in deze handleiding zijn de verschillende stappen in de bewerking en staan in de volgorde die tot de beste resultaten leidt. De volgorde is belangrijk omdat sommige bewerkingen kunnen leiden tot enig verlies van digitale informatie. Zo'n bewerking vindt dan plaats als dat verlies niet meer van invloed is op de kwaliteit van het eindresultaat.

De beschrijving is gebaseerd op de Nederlandse versie van Photoshop 7.0. De handleiding is een nagenoeg letterlijke vertaling uit het Engels van "An Image Processing Workflow" van de Amerikaan Fred Scholz, die dit heeft gepubliceerd op de website van de fotograaf Michael Reichmann (http://luminous-landscape.com/). Michael heeft mij voor deze vertaling toestemming gegeven.

Op enkele plaatsen is afgeweken van de oorspronkelijke tekst omdat de aanwijzingen daarin niet algemeen toepasbaar bleken. Michael Reichmann schrijft in zijn introductie onder meer: "Deze handleiding is geen wet van Meden en Perzen. Sommige benaderingen lijken misschien overdreven, terwijl ervaren fotografen inmiddels zelf een methode hebben ontwikkeld waarbij zij zich gelukkig voelen. Gebruik uit deze handleiding wat je zinvol lijkt. Volg hem niet slaafs. De handleiding is echter een prima wegwijzer bij het ontwikkelen van je eigen werkwijze".________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011