SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
4-10-2011

 

 

Inleiding

Klik voor

bijgewerkt
4-10-2011

 

Op de nu volgende pagina's worden alle onderdelen van de digitale fotobewerking behandeld te beginnen met de kleurinstellingen van hard- en software in de onderdelen Beeldscherm, Software, en Printer. Dan komen alle handelingen in Photoshop aan de orde in het hoofdstuk Beeldbewerking.

Alle aanwijzingen zijn van toepassing op Photoshop 7, Photoshop CS (8), Photoshop CS2 (9) en Photoshop CS3 (10).

Aan de hand van een doorsnee foto wordt stapsgewijs het gehele proces doorlopen, waarbij de desbetreffende schermbeelden voor verduidelijking zorgen. Er is een lijst met interessante websites opgenomen waar de liefhebber uitvoerige theoretische beschouwingen vindt.

Om te komen tot optimale resultaten is het belangrijk de bewerkingsvolgorde aan te houden zoals deze is beschreven. Een aantal bewerkingen tasten de digitale informatie van de foto aan en als zo'n bewerking in een te vroeg stadium wordt uitgevoerd kan dit nadelig uitpakken voor de kwaliteit van het eindresultaat.

De tekst in de rubrieken Kleurbeheer, Scannen en Beeldbewerking is samengevoegd in één PDF-bestand, dat via het PDF-logo onderaan deze pagina kan worden gedownload. Van de artikelen in de rubrieken Insteekmodules, Lesbrieven en Photoshop Tips zijn afzonderlijke PDF-bestanden opgenomen om - indien gewenst - te downloaden.

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

De ontwikkelingen in de digitale fotografie gaan snel. Was in 2003 - toen deze site werd opgestart - Photoshop 7 het belangrijkste bewerkingsgereedschap, we zijn nu - nauwelijks zes jaar later - toe aan een tweede generatie applicaties. Photoshop CS4 gaat steeds meer de richting op als het gereedschap voor grafici in de multimedia-industrie. Voor de fotografen heeft Lightroom zich langzamerhand een vaste plaats verworven. Veel fotografen beginnen hun afkeer van RAW te overwinnen en beseffen dat dit bestandsformaat tot beduidend betere resultaten leidt. Parallel hieraan loopt de ontwikkleing van RAW-converters. DxO neemt met Optics Pro een prominente plaats in tussen de vele converters, die inmiddels zijn verschenen. Deze site zal ruime aandacht besteden aan het werlen met de combinatie Optics pro en Lightroom.

Niet alleen de hardware voor fotografen is duur in aanschaf, ook de software heeft zijn prijskaartjes. Daarom is er een rekentabel toegevoegd met de belangrijkste software applicaties en de geldende prijzen, zodat in een oogopslag een indruk van de kosten kan worden gekregen.

De redactie van Digitale Doka houdt zich aanbevolen voor op- en aanmerkingen over opzet en inhoud, teneinde de kwaliteit van de site te kunnen verbeteren.

 

Tekst van het PDF-bestand voor
Acrobat Reader downloaden


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011