SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

WIE IS ALAIN BRIOT?

Alain Briot (1959) is afkomstig uit Frankrijk. Daar werd hij aan de Ecole des Beaux Arts te Parijs opgeleid als tekenaar/schilder, waarna hij van 1980 tot 1983 aan het American Center in Parijs fotografie studeerde. Zijn eerste reis naar Amerika in 1983 duurde zes maanden en bepaalde voor een belangrijk deel de rest van zijn leven. Hij was gefascineerd door het landschap van de Nationale Parken in het Westen en slaagde er in om 1986 te worden toegelaten tot North Arizona University in Flagstaff. Hier ontwikkelde hij zich tot landschapfotograaf pure sang en behaalde - naast zijn werk - een Masters Degree in 1992. Om zijn blik te verruimen trok hij naar Michigan's Upper Peninsula. Hier werd hij niet alleen geconfronteerd met een ander soort landschap maar ook met een ander klimaat, dat hem deed besluiten om na zes maanden terug te keren en zich te vestigen in Arizona.
Met zijn foto's richt hij zich op het weergeven van het wilde open terrein, die- door er te wonen - op intieme wijze op hem inwerken. Vaak begint hij aan een foto vanuit de optiek om het landschap als zodanig weer te geven en te eindigen op een metaforisch niveau.
Alain beseft terdege de waarde van de instructies, lessen en aanwijzingen, die hij zelf in de loop der jaren heeft gekregen en stelt zich ten doel om zijn kennis en ervaring door te geven aan anderen die zich op fotografisch gebied willen bekwamen. Hij organiseert jaarlijks weekend workshops (zie linker kolom op Alain's website) op de bijzondere plekken die hij inmiddels heeft leren kennen en schrijft regelmatig artikelen.
Op zijn website www.beautiful-landscape.com verschijnt de "foto van de maand", die wij hier regelmatig zullen weergeven. Belangstellenden kunnen Alain bereiken via zijn e-mailadres [email protected] .
De artikelserie Esthetica en Fotografie verschijnt de komende maanden in vertaling in Digitale Doka en geeft op een begrijpelijke manier inzicht in de benadering van Alain Briot, die hem zoveel waardering heeft opgeleverd.

Foto van de maand april

Foto van de maand mei

Foto van de maand juni

Foto van de maand juli

Foto van de maand augustus________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011