SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

Beeldscherm  

In de volgende hoofdstukken komen we het begrip kleurprofiel tegen. Zowel Windows als beeldbewerkingsoftware beschikt over een groot aantal kleurprofielen. De verschillende versies van Windows slaan deze profielen op verschillende plaatsen op. Zoek eerst uit waar zich op jouw computer de kleurprofielen bevinden. Ga naar Start>Zoeken>Bestanden of mappen. Zoek naar *.icc en/of *.icm. Noteer de map.

Allereerst wordt het beeldscherm ingesteld. Dit doen we met Adobe Gamma. Open het Configuratiescherm (Start>Instellingen>Configuratiescherm) en dubbelklik op Adobe Gamma.
Selecteer in het scherm Stap-voor-stap (Wizard), klik op Volgende.
Let er op dat er bij Beschrijving staat: "Adobe RGB (1998)". Zo niet, klik dan op Load, en selecteer dit kleurprofiel in de Map die je eerder hebt gevonden. Klik op Volgende en volg de aanwijzingen in de verschillende schermen op.
Het volgende scherm vraagt om de instelling van contrast en helderheid. Dit moet aan de monitor zelf gebeuren en verschilt per merk en type. Stel eerst het contrast zo hoog mogelijk in en pas vervolgens de helderheid zodanig aan dat het binnenste vierkantje bijna - maar niet helemaal - zwart is. De buitenrand moet helder wit blijven. Klik op Volgende.

De instelling van de schermfosfors wordt veelal door Adobe Gamma zelf gevonden. Hieraan hoeft in deze beginnersfase niets te worden veranderd.

Bij beeldschermen van A-merken kan op Internet de gedetailleerde waarde van de beeldschermfosfors worden gevonden; het verdient dan aanbeveling om deze waarden in te vullen. Kies dan in het keuzemenu voor Eigen en vul de waarden in. Klik OK

Klik op Volgende.

Selecteer "Alleen Gamma bekijken" en pas met de schuifregelaar de kleur van het binnenste vierkantje aan de gearceerde rand aan. Dit kan het beste door met "geloken" ogen van enige afstand (armlengte) naar het beeldscherm te kijken.

Vervolgens "Alleen enkel Gamma bekijken" deselecteren, waardoor de drie kleurkanalen rood, groen en blauw zichtbaar worden. Hier op de zelfde manier de kleuren van de binnenste vierkantjes aanpassen. Kies tenslotte voor "Windows- standaard Gamma". Klik op Volgende.
De witbalans wordt vastgesteld door uit de keuzelijst te kiezen. Indien je niet zeker bent kun je ook een meting uitvoeren. Klik op Meten en kies uit één van de drie verschijnende vierkanten. Doe dit net zo vaak totdat het middelste vierkant naar jouw mening een neutraal grijze kleur weergeeft. Klik op Volgende
De meest bevredigende oplossing voor de aangepaste witbalans biedt de keuze "Gelijk aan hardware". Klik op Volgende
Door afwisselend "Voor" en "Na" te kiezen kun je zien wat het eindresultaat is van je instellingen. Als je nu op Voltooien klikt wordt je gevraagd de instellingen op te slaan. Kies hiervoor de bestandsnaam: Adobe RGB (1998)_Nieuw.icc. Je laat dan het oorspronkelijke profiel onaangeroerd, zodat je in de toekomst bij een nieuwe installatie opnieuw hiervan uit kunt gaan.


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011