SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

Kleur instellen

Elk computersysteem bestaat uit componenten, die door verschillende fabrikanten zijn samengesteld. Iedere fabrikant wil dat zijn product - onafhankelijk van de andere componenten - maximaal presteert. Daartoe levert hij een pakket software - drivers ofwel stuurprogramma's - die dat maximale functioneren bevorderen . Helaas verzuimt hij meestal de gebruiker in detail te vertellen op welke manier zijn product binnen het geheel functioneert. Meestal is dit ook niet zo belangrijk; als de printer maart print, het beeldscherm beeld geeft enzovoort.

Zodra we echter met kleuren te maken hebben is het wel belangrijk om te weten hoe de kleurinformatie in de verschillende componenten aan elkaar wordt doorgegeven. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van kleurprofielen, die volgens internationaal geaccepteerde conventies zijn vastgesteld. Toch is het niet voldoende om in elke onderdeel hetzelfde kleurprofiel te installeren omdat sommige instellingen in een voorgaand of volgend traject roet in het eten kunnen gooien. Gelukkig zijn er mensen, die uit oogpunt van hun vak of van hun hobby zo ver gaan dat ze met de verschillende fabrikanten contact opnemen en uitpluizen hoe de software in elkaar zit. Op internet is deze informatie te vinden en de praktische uitwerking is in deze handleiding samengebracht.

Achtereenvolgens komen de instellingen aan de orde van

* beeldscherm,

* beeldbewerkings software,

* printer

Door deze instellingen te volgen wordt voor de amateur een aanvaardbare kleuroverdracht tussen de componenten bereikt. De professionele fotograaf zal veel gedetailleerder te werk gaan en zijn eigen kleurprofielen samenstellen. Hij kan dan gebruik maken van tamelijk kostbare densitometers, die onder andere worden geleverd door GretagMacbeth. Op hun website is het een en ander na te lezen.

 


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011