SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

Afdrukken  
De derde stap in het proces van kleurinstellingen betreft het afdrukken. Hier komen twee afzonderlijke gebieden aan de orde. Ten eerste moeten we vaststellen hoe Photoshop omgaat met het transport van de kleurinstellingen naar de printer en vervolgens besteden we aandacht aan de manier waarop de printer met de verkregen informatie omgaat.
Open het scherm Afdrukken met Afdrukvoorbeeld (Bestand>Afdrukken met afdrukvoorbeeld).

De onderdelen Positie en Geschaalde Afdrukgrootte gebruik je bij iedere afdruk afzonderlijk omdat je hier de afmetingen van de foto kunt afstemmen op het te gebruiken papier. Nu gaat het ons om de juiste instellingen voor de kleur en die zijn voor elke afdruk gelijk.
Selecteer "Meer opties tonen"

Kies vervolgens voor "Kleurbeheer".

Selecteer bij Bronruimte "Document". Als de instelling in het hoofdstuk Photoshop voor Werkruimte "Adobe RGB (1998)" aangeeft dan komt dit kleurprofiel hier terug.
Selecteer bij Afdrukgebied>Profiel "Als bron".
Nu ben je er zeker van dat de kleuren van Photoshop worden doorgegeven aan de printer.

De printer

De printer moet nu nog goed omgaan met de uit Photoshop verkregen informatie. Elke printerfabrikant bouwt zijn eigen kleurinstellingen in de printer in omdat de gebruiker de keuze heeft uit veel verschillende pakketten bewerkingssoftware.

Het is onbegonnen werk om de instellingen voor alle verschillende printers aan te geven. Daarmee zou op zich een web site kunnen worden gevuld en toch zouden we steeds achter de feiten aanlopen omdat voortdurend verbeterde printers verschijnen.

Uit alle tests - zowel in binnenlandse als buitenlandse tijdschriften - komen de Epson Stylus Photo printers (in diverse uitvoeringen) als beste naar voren als het gaat om kleurweergave. Daarom volgt hieronder het voorbeeld voor deze printers.

Open opnieuw het scherm Afdrukken met Afdrukvoorbeeld (Bestand>Afdrukken met afdrukvoorbeeld) en klik Pagina-instelling en vervolgens Printer en Eigenschappen.

Selecteer bij:
Afdrukmateriaal - Premium Glossy Photo Paper
Inkt - Kleur
Modus - Aangepast
Afdrukvoorbeeld - Aanklikken

Klik nu: Geavanceerd

Afdrukmateriaal en Kleur zijn reeds ingesteld. Selecteer bij Afdrukkwaliteit "Foto 1440 dpi"
Menige printer is tot een hogere resolutie in staat. Het is echter mijn ervaring, dat - in combinatie met ILFORD Smooth Gloss Paper - een prima dekking wordt verkregen. De inkt droogt goed en de afdruk lijkt op een foto. Verder is de prijs van dit kwaliteitspapier redelijk.

Selecteer bij Kleurbeheer "ICM" en zorg er voor dat Hoge snelheid, Horizontaal spiegelen en Bladrand niet zijn aangeklikt.

Instellingen opslaan onder:
"Je naam_foto_kleur" (zonder aanhalingstekens)

 ________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011