SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
31-01-2008

 

Adobe Photoshop

De tweede stap regelt het instellen van de kleurprofielen voor de software. Adobe Photoshop wordt algemeen beschouwd als de beste software op dit gebied. Daarom beschrijf ik de instellingen aan de hand van dit product.
Open Kleurinstellingen (Bewerken>Kleurinstellingen)

We negeren de standaard instellingen van Photoshop. Klik om te beginnen op Geavanceerde modus. Hiermee komen nog enkele instellingen beschikbaar, die eerst verborgen waren.

In de sectie Werkruimten kies je voor:
* RGB - Adobe RGB (1998).

(RGB staat voor Rood, Groen en Blauw, de drie primaire kleuren waarmee alle kleuren op het beeldscherm worden opgebouwd.)

* CMYK - Euroscale Coated v2.

(CMYK staat voor Cyaan, Magenta, Yellow, de complementaire kleuren waarmee in een drukproces alle kleuren worden opgebouwd; de K staat voor zwart. In theorie bestaat zwart uit een combinatie van Cyaan, Magenta en Yellow.
In de praktijk is dit resultaat minder diepzwart dan wanneer puur zwarte inkt wordt gebruikt
.)

* Grijs - Gray Gamma 2.2
* Steunkleur - Dot Gain 20%

In de sectie Beleid voor Kleurbeheer kies je voor:
* RGB - Omzetten in tijdelijk RGB
* CMYK - Ingesloten profielen behouden
* Grijs - Ingesloten profielen behouden

Klik de drie selectievakjes "Vragen bij..." aan

In de sectie Opties voor omzetten kies je voor:
* Engine - Adobe (ACE)
* Intent - Perceptual
Klik de twee selectievakjes Compensatie en Dithering aan

In de sectie Geavanceerde instellingen wordt niets aangeklikt.

Tenslotte Opslaan in de rechter kolom aanklikken en de Kleurinstellingen opslaan als
"Je naam _Default.csf" (zonder aanhalingstekens). Door het gebruik van je eigen naam is de instelling steeds terug te vinden en kom je niet in verwarring met andere voorinstellingen.________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011