SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
2-02-2007

 

 

Bibble 4.9

 

 

PDF-bestand downloaden

Bibble Pro 4.9 is een stuk gereedschap waarmee de reportagefotograaf graag zal werken. Bibble is volledig - van RAW-conversie tot en met afdrukken - en heeft een duidelijke interface voor batchverwerking. De noodzakelijke kleurbewerkingen en correcties die op een batch moeten worden toegepast zijn zowel geautomatiseerd als handmatig uit te voeren en zijn "non-destructief" naar het originele bestand. De instellingsmogelijkheden zijn nauwkeurig in te stellen, vooral omdat het histogram op elke aanpassing reageert, zodat je de effecten van je handelingen direct kunt beoordelen. In al zijn volledigheid is de prijs aantrekkelijk: $ 129,95.
Het openingsbeeld ziet er als volgt uit:

Dit is het scherm, dat mijn voorkeur heeft. Bibble biedt namelijk een uitgebreide keuzevrijheid bij het vormgeven van de verschillende beelden. Er zijn aparte instellingen mogelijk voor image, browser, work queue en batch verwerking.


Image

Browser

Work queue

Interactive batch
De gewenste schermindeling kan worden geselecteerd uit een keuze menu. Door in een scherm rechts te klikken, kan de indeling nog worden aangepast aan de persoonlijke voorkeur en die indeling kan worden opgeslagen.
Bibble is zo flexibel en er zijn zoveel ingangen om de schermindeling aan te passen, dat het in het begin even lastig is om de juiste handelingen te vinden. Als je de werking eenmaal door hebt is het navigeren tussen de schermen en tussen de afzonderlijke bestanden reuze eenvoudig en snel.
Bibble kan via twee scenario's correcties op een of meer beelden uitvoeren. De meest eenvoudige weg is via Perfectly Clear, een algoritmestelsel dat automatisch contrast, kleur en scherpte optimaliseert met behoud van de kleurwaarde en met het vermijden van "clipping" (het overstralen in de hoge lichten en/of het dichtlopen van de donkere partijen). Langs de tweede weg heeft de gebruiker de mogelijkheid om ieder aspect afzonderlijk in te stellen en zo het beeld naar eigen smaak te verbeteren.
De detaillering gaat erg ver. Via keuzemenu's kunnen de verschillende bewerkingen apart worden geactiveerd en dan verschijnen meer schuifregelaars dat in de panelen van Perfectly Clear, waarmee tot in het fijnste detail aanpassingen kunnen worden aangebracht. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk.


Basic tools

Advanced tools

Details

Miscellanious


Hierboven staan de vier versies van het gereedschappaneel. In het linker paneel zijn de basis bewerkingen opgenomen. Het volgende paneel toont de uitgebreide bewerkingen, waarvan sommige in het derde paneel verder gedetailleerd worden. Detaillering is ook te bereiken door in de menubalk het keuzemenu Tools (Gereedschappen) te openen. Het gereedschap Fill Light bijvoorbeeld vertoont dan de volgende detaillering:

De instelmogelijkheden gaan in dit dialoogvenster veel verder dan de enkele schuifregelaar in het paneel met de basisgereedschappen. Dit voorbeeld kenmerkt het wezen van Bibble Pro 4.9: binnen het kader van een handzame interface bevindt zich een veelheid aan gereedschappen, die geheel naar de voorkeur van de gebruiker kunnen worden ingesteld.
Het sterke punt van de makers van Bibble is dat men voor een aantal functies de algoritmen heeft ingekocht van erkende ontwikkelaars. Zo is Perfectly Clear afkomstig van Athentech Technologies Inc., en is de ruisonderdrukker van NoiseNinja (PictureCode LLC). Omdat deze waardevolle gereedschappen niet apart behoeven te worden aangeschaft is Bibble zijn geld ($ 129,95) dubbel en dwars waard. Bedenk daarbij dat ook de RAW-conversie aan het begin van de workflow en de print-functie aan het eind volwassen onderdelen zijn. Aan kleurbeheer wordt behoorlijk aandacht besteed.
Helaas - naar onze mening - ontbreekt één zinvolle functie, namelijk de perspectiefcorrectie. Het rechtzetten van verticale lijnen in architectuuropnamen is eigenlijk alleen terug te vinden in Adobe Photoshop. In de analoge fotografie was deze correctie alleen mogelijk met een dure shiftlens of met een - niet minder dure - technische camera. Het zou aantrekkelijk zijn als de perspectiefcorrectie ook binnen de financieel voordelige digitale doka beschikbaar komt.
Bibble wil een gebruiksvriendelijk programma zijn en doet veel moeite om internationaal gemakkelijk toegankelijk te zijn. Zo is men bijna klaar met de vervaardiging van een versie in de Nederlandse taal. Het opzoeken van onderwerpen in de helpfunctie vergt soms enige inventiviteit van de gebruiker, die langzamerhand gewend is aan de interactieve helpcursor in de meeste programma's.
Het gaat te ver om in het kader van deze bespreking alle functies van Bibble uitvoerig te behandelen. Graag volstaan we met de opmerking dat een ruim scala van fotografische functies beschikbaar is zonder overtollige grafische ballast. Met behulp van de uitvoerige gebruikershandleiding kan ieder datgene gebruiken wat hem/haar goeddunkt. Het is vooral belangrijk dat aan de functies kwalitatief hoogwaardige algoritmen ten grondslag liggen. Bij normaal gebruik ben ik nergens hinderlijke artefacten tegengekomen. Het eindresultaat van de bewerkingen ligt op een hoog niveau en kan als een aanwinst worden beschouwd voor de reportagefotograaf, die grote aantallen opnamen moet selecteren en bewerken, terwijl ook de "fine-art fotograaf" vanuit verschillende invalshoeken de gewenste correcties kan aanbrengen.
Vanaf 1 november 2006 is er een contactpunt van Bibble Labs in Nederland. Voor vragen en opmerkingen (en levering) kan men terecht bij: [email protected]. Voorts is er een actief gebruikersforum met regelmatige input van de ontwikkelaars. Tenslotte is het vermeldenswaard dat Bibble Labs een aantal insteekmodules (plug-ins) beschikbaar heeft voor nog meer geavanceerde mogelijkheden, terwijl ontwikkelaars worden aangespoord nieuwe plug-ins te ontwikkelen.

Wij bevelen het programma van harte aan,
zeker als de Nederlandse versie gereed is.
________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011