SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
9-01-2005

 

CONVERSIE VAN RAW-BESTANDEN NAAR TIF OF JPEG MET CAPTURE ONE

 


RAW-bestanden uit digitale camera's zijn mooi omdat ze alle informatie bevatten die door de sensor is verzameld, maar je kunt er verder niets mee. Speciale software is nodig om de bestanden te openen. Dit kan bijvoorbeeld met de Photoshop plug-in Adobe CameraRaw 2.3 of met software van derden. Hierboven gaf ik al aan dat Breeze Downloader tot het openen in staat is en dat geldt ook voor Bibble 4.1 . De beste software op dit gebied is naar mijn mening Capture 1 versie 3.5.2 van PhaseOne
PhaseOne C1 LE versie 3.5.2
In het voorgaande is een enkele maal het begrip algoritme ter sprake gekomen. De kwaliteit van de toegepaste rekenmethode bepaalt voornamelijk de kwaliteit van een softwarepakket.

Bijvoorbeeld, de omzetting van een RAW-bestand in een TIF-bestand is essentieel om het beeld in detail te bewerken en gereed e maken voor het afdrukken. Als tijdens die omzetting slordig wordt omgegaan met de gegevens van het RAW-bestand, komt dat de kwaliteit van het TIF-bestand niet ten goede. Ongemerkt raakt gedetailleerde informatie verloren en dat is jammer want juist het RAW-bestand heeft als belangrijk kenmerk dat alle gegevens die door de sensor in de camera wordt verzameld, wordt doorgegeven en dus behouden blijft.

PhaseOne is specialist in het vastleggen van digitale informatie. Het heeft zijn waarde bewezen bij de fabricage van digitale achterwanden voor professionele camera's als Hasselblad en Contax. Deze ervaring is van pas gekomen toen er digitale camera's in het 35mm segment verschenen. Met de recente komst van de versie 3.5.2 van de Capture 1 software is PhaseOne de onbetwiste leider in de RAW-conversie geworden.



Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar.Capture 1 PRO is volledig toegesneden op de vakfotograaf, die met grote hoeveelheden beeldmateriaal werkt. Het ordenen en in serie verwerken van het materiaal is tot in detail ontwikkeld. De prijs is er met € 500,= dan ook naar. Voor de consument is de LE-uitvoering beschikbaar. Dit pakket doet bij de conversie hetzelfde als zijn grotere broer maar de serieverwerking is veel beperkter. Dit is niet erg want menig fotograaf in het segment van amateur of "prosumer" heeft daaraan nauwelijks behoefte en dan is de prijs van € 100,= heel aantrekkelijk voor de geboden kwaliteit.

Capture 1 biedt de mogelijkheid om tijdens de conversie ook nog de witbalans, de belichting en de scherpte te verbeteren. Een extra functie om kleurzweem te lijf te gaan is eveneens beschikbaar. Het programma werkt vlot en overzichtelijk en het is een echte aanrader. Een demo kan worden gedownload vanaf de website van PhaseOne.
 



________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011