SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
Trefwoorden
6.
Lesbrieven
12.
Gastenboek
1.
Inleiding
7.
Photoshop Tips
13.
Productbesprekingen
2.
Kleurprofiel
8.
Een toelichting op ....
14.
Tips van Ben Willmore
3.
Scannen
9.
Esthetica en fotografie 15. (vrij voor uitbreiding)
4.
Beeldbewerking
10.
Externe sites 16. Woordenlijst
5.
Insteekmodules (plugins)
11.
Fotogalerij 17. Colofon

Zoeken op trefwoord:
8-06-2007

 


Colour to Mono - een nieuwe DVD van Photoshop guru Guy Gowan

Gedurende een reeks van jaren hebben vele gebruikers van Adobe Photoshop geluisterd en gekeken naar de demonstraties van Guy Gowan. Opvallend velen maakten ijverig aantekeningen zodat de handige tips thuis konden worden toegepast.
Guy heeft zijn vleugels verder uitgeslagen en produceert DVD’s over deelgebieden uit de rijke schakering van Photoshop functies, die speciaal voor de fotograaf zinvol zijn.

Zojuist is verschenen de DVD “Colour to Mono”. De belangstelling voor zwart/wit foto’s is sterk groeiende. De techniek van de huidige camera’s is zover verbeterd dat in de RAW-bestanden alle informatie aanwezig is waarmee een prima zwart/wit beeld kan worden gecreëerd....., mits men de beschikking heeft over de juiste gereedschappen.

Boeken over dit onderwerp leren de huidige generatie fotografen hoe zwart/wit beelden beoordeeld moeten worden. Dekking en contrast zijn daarbij de basiselementen. Uiterst zinvolle literatuur om het veelbelopen pad van de kleurenfotografie te verlaten en terug te keren naar het monochrome beeld.

Hoe deze beelden te creëren wordt in deze boeken echter slechts in beperkte mate besproken. De gepresenteerde methodes volgen daarbij de uiteenzetting in de Photoshop Help-teksten. Op zich is dit al een behoorlijke steun, hoewel de resultaten toch lang niet altijd voldoen.

Guy Gowan opent een verrassend nieuwe weg, die gemakkelijk is te volgen en die tot verbluffende resultaten leidt. Een originele zakelijke manier van presenteren – hoewel in het Engels – maakt de uiteenzetting ook voor de minder taalvaste fotograaf goed te begrijpen. Een vijftal afgeronde hoofdstukken – introduction, overview, calculators, contrast en colour correcting mono – resulteren in een handzame workflow ten dienste van de fotograaf die zich liever achter de camera bevindt dan achter de computer.

De prijs van de DVD is € 50,= en die wordt snel terugverdiend als de aanbevelingen van Guy worden opgevolgd. Nadere informatie en bestellingen via www.etntworld.nl

Door de Digitale Doka ten zeerste aanbevolen.________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2007