SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
31-03-2005

 

KLEURPROFIELEN VOOR EEN REDELIJKE PRIJS

 

Kleurprofielen zijn onmisbaar. Kleurprofielen voor de monitor zorgen voor een betrouwbare weergave van de beeldbestanden. Kleurprofielen voor de scanner en voor de printer zorgen voor een juiste vertaling van de kleurgegevens in het Color Matching Module in het besturingsysteem van de computer.
Hoe zuiverder een kleurprofiel hoe betrouwbaarder de kleurweergave, maar ook hoe duurder de apparatuur. Kleurwaarden kunnen worden gemeten met een sprectrometer, een apparaat dat al gauw tegen de duizend euro's kost in een eenvoudige uitvoering. Professionele uitvoering kosten niet zelden het dubbele. Deze be-dragen zijn voor de doorsnee fotograaf onoverkomelijk. Betekent dat dan dat zij niet met kleurprofielen kun-nen werken die op hun specifieke systeem zijn afgestemd? Gelukkig niet.
Monaco en ColorVision hebben beide een systeem ontwikkeld die via een slimme omweg tot zeer aan-vaardbare resultaten komen. Monaco noemt het systeem EZColor het systeem van ColorVision heet Profi-lerPlus. Beide systemen zullen hieronder in het kort worden besproken.

ProfilerPlus van ColorVision
ProfilerPlus wordt geïnstalleerd als een plug-in voor Adobe Photoshop. De eerste stap in het proces is het openen van een bestand met een standaard kleurenkaart. In stap 2 wordt deze kaart geprint. De afdruk laat dan de afwijking zien van die het computersysteem via de printer en op het papier dat voor foto's wordt ge-bruikt. In stap 3 wordt de afgedrukte kaart gescand en zo weer tot een digitaal bestand gevormd. Dit bestand wordt in de software van ProfilerPlus vergeleken met het originele bestand en de verschillen zijn basis voor het berekenen van het printerprofiel.
ProfilerPlus wordt aangeboden in combinatie met de ColorVision Spyder en met Adobe Photoshop Elements 3.0. ColorVision biedt aldus in één bundel het volledige gereedschap aan voor een digitale doka. In de doos zit ook nog Pantone Colorist voor kleurspecificatie en de totale bundel kost € 219,= inclusief BTW.

EZColor van Monaco
In grote lijnen werkt EZColor net als ProfilerPlus. Een belangrijk verschil is dat in het pakket als standaard een IT8target-kaart wordt meegeleverd. Deze standaard kaart biedt de mogelijkheid om in het proces een scannerprofiel en printerprofiel onafhankelijk van elkaar te maken. Daarnaast heeft EZColor een programma voor monitorcalibratie en een heel duidelijk onderdeel voor het bewerken van het printerprofiel. Vooral dit laatste is een voltreffer. Op zeer ingenieuze wijze laat het systeem een foute print vergelijken met een beeld op het scherm. Het schermbeeld moet dan in overeenstemming worden gebracht met het foute beeld en als dat is gebeurd berekent de software de correctie en komt er een prima printerprofiel tevoorschijn. Door dit alles wordt voorkomen dat je je aan het systeem voelt overgeleverd. In tegendeel je blijft als fotograaf de touwtjes in handen houden.
De methode van monitorcalibratie is vergelijkbaar met die van Adobe Gamma. De uitvoering is echter duidelijker en biedt meer instellingen.
Alle vier onderdelen zijn in één softwarepakket samengevoegd en uitgevoerd als stand-alone versie. De programmaonderdelen werken interactief en vertonen een grote samenhang. Door de meegeleverde IT8target-kaart is een objectieve start van het profileringsproces gewaarborgd. Dit alles komt onvermijdelijk in de prijs tot uitdrukking. EZColor alleen kost € 282,=.Ook Monaco heeft een colorimeter en biedt deze samen met EZColor aan voor € 527,=. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Conclusie
"Alle waar is naar zijn geld" luidt een oud Nederlands gezegde. Dat geldt zeker voor de producten op het ge-bied van kleurbeheer. In de markt zijn momenteel drie merken actief: GretagMacbeth, Monaco en ColorVisi-on.
GretagMacbeth is verreweg de duurste en kwalitatief uitstekend, maar duidelijk gericht op de gecompliceerde bewerkingsketens van desktop design>fotograaf>drukkerij. De producten gaan de behoeften te boven van de fotograaf die zowel opname en afwerking zelf in de hand houdt.
Monaco biedt een uitstekend assortiment producten aan, waarmee velen uit de voeten kunnen. Niet alleen zijn de onderdelen gunstiger in prijs, de gebruiker heeft de mogelijkheid om - afhankelijk van zijn behoeftn en budget - een combinatie samen te stellen. De professionele fotograaf komt met de uitgebreide mogelijk-heden zeker aan zijn trekken.
ColorVision opent de deuren tot volwaardig kleurbeheer voor de veeleisende amateur-fotograaf. De eerste zin van deze bespreking wees reeds op de onmisbaarheid van kleurprofielen en ColorVision maakt het voor iedere fotograaf mogelijk om de onderdelen van de kleurbewerking op elkaar af te stemmen. De combinatie van de Spyder voor de monitor en ProfilerPlus voor de printer biedt een betrouwbaar houvast bij kleurbeheer zonder dat er exorbitant hoge bedragen mee zijn gemoeid.

Bestandsnamen voor profielen
Aanwijzingen voor het geven van een praktische naam aan het profielbestand zijn hier te vinden.________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011