SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
23-02-2011

 

U-POINT TECHNOLOGIE VAN NIK SOFTWARE

Wat is het?

Met U-point technologie kun je nauwkeurige selecties maken zodat bewerkingen en verbeteringen in een bepaald deel van de opname gemakkelijk kunnen worden aangebracht. Eigenlijk is hiermee alles over u-point technologie gezegd omdat je er verbluffend nauwkeurig en snel mee kunt werken, in tegenstelling tot vele andere selectie-functies, die je in de verschillende softwareapplicaties tegenkomt. Toch zou het onderwerp dan schromelijk tekort worden gedaan.
Het bewerken van een deel van de opname is voor fotografen altijd een van de moeilijkste klussen geweest, vooral als het om het bewerken van één deel gaat zonder de rest te raken. Je selecteert een deel van een opname door er op te klikken en met een Control Point en de bijbehorende schuifregelaars kun je gewenste veranderingen aanbrengen. Je hoeft geen tijdrovende selectiegereedschappen en laagmaskers te gebruiken. Met Control Points heb je maximale beheersing van tonaliteit, kleur en detail in verschillende elementen als huid, lucht, gras, enzovoort, zodat je jouw idee over het uiteindelijke resultaat kunt verwezenlijken.

Hoe werkt het?

Met de Control Points van U-point hoef je nooit meer ingewikkelde selecties, maskers of lagen te maken. Met behulp van de “klik en sleep”-functie kunnen fotografen rechtstreeks op de afbeelding elke bewerking uitvoeren.
De meeste gebruikelijke selectiemethoden in bijna iedere applicatie voor beeldbewerking proberen ofwel automatisch een gebied vast te stellen op basis van enkel de RGB-waarden, of verlangen anderzijds van de bewerker dat hij handmatig gebieden aangeeft middels ingewikkelde gereedschappen zoals de lasso, markering, of laagmaskers. Deze selecties moeten bovendien nog bewerkt worden met achtereenvolgens niveaus, curven en kleurbalans.
De gebruiker begint met het aangeven van een onderdeel in de opname dat verbetering behoeft door er een Control Point heen te slepen. Elk geplaatst Control Point voert automatisch een drietal berekeningen uit:
De RGB-waarden onder het Control Point worden gelezen
De waarden van Tint, Verzadiging en Lichtsterkte en van de overige detail gegevens worden berekend om zo de volledige en unieke karakteristieken onder het Control Point te verzamelen.
Met behulp van een “Central Intelligent Blending Function” (Centrale Intelligente Mengfunctie) kan de gebruiker het volledige gebied van parameters aanpassen en daarmee kleur en licht (inclusief Rood, Groen, Blauw, tint, verzadiging, lichtsterkte, contrast en warmte, maar ook de omvang van de selectie) beheersen met een apart stelsel van schuifregelaars voor ieder Control Point.
Onderstaande figuur geeft dit schematisch weer.

Figuur 1

 

Als er een volgend Control Point in het beeld wordt geplaatst, worden de karakteristieken voor dat punt berekend en toegevoegd aan de Central Intelligent Blending Function. Naarmate meer Control Points worden geplaatst wordt de Central Blending Function intelligenter, waardoor de veranderingen in detail en nauwkeurigheid toenemen.
De gebruiker beheerst kleur, licht, contrast en tonaliteit door het plaatsen van een Control Points op een verschillende plaatsen in de opname. De Control Points beïnvloeden elkaar en combineren en mengen de verbeteringen op een natuurlijke wijze. Correcties kunnen je op elk moment gemakkelijk aanpassen of verwijderen, onafhankelijk van de volgorde waarin ze zijn aangebracht.

Waar is U Point te vinden?

U-point technologie vindt zijn toepassing in een breed scala van applicaties op het gebied van digitale beeldbewerking. Door de nieuwe revolutionaire benadering van U-point kunnen gebruikers gemakkelijk en met grote nauwkeurigheid bewerkingen uitvoeren op de plaats van een u-point.
NIK Software applicaties maken gebruik van de u-point technologie.

 

Dfine 2.0

Elke digitale opname heeft onvolkomenheden die we kennen onder de naam “ruis”. Dfine 2.0 verwijdert deze ruis zonder de rijke details en de scherpte aan te tasten en verbetert aldus de kwaliteit van de opname.
Viveza 2.0

Viveza 2.0 is door het gebruik van u-points het meest krachtige en nauwkeurige gereedschap om licht en kleur in fotografische afbeeldingen te beheersen.

Color Efex Pro 3.0

Color Efex Pro 3.0 verschaft de fotograaf een krachtige en toch gemakkelijk te gebruiken collectie filters. Met de u-point kun je de effecten van een gekozen filter op geselecteerde delen van de opname toepassen.

Silver Efex Pro

Het gebruik van u-points resulteert in sublieme zwart/wit foto’s. Het zone-systeem wordt op eenvoudige manier zichtbaar en dus beheersbaar. Daarnaast biedt de applicatie een collectie korrel reproducties en evenaart vijftien traditionele zwart/wit film types.
Sharpener Pro 3.0

Met behulp van u-points kan de fotograaf in twee bewerkingsstadia gedetailleerde verscherping in de opname aanbrengen. De eerste verscherping wordt toegepast op het RAW bestand en de tweede voordat het bestand naar de printer gaat.

HDR Efex Pro

HDR Efex Pro is de jongste loot aan de stam. Een revolutionair algoritme creëert verbazingwekkende resultaten bij het samenvoegen van meerdere opnamen met verschillende belichting tot één afbeelding met een veel breder bereik van kleur en tonaliteit.

De afgelopen jaren verschenen verschillende software applicaties om - uit twee of meer beelden van het zelfde onderwerp maar met verschillende belichtingen - één beeld te maken dat een groter dynamisch bereik had dan met een enkel beeld mogelijk is. Eén van de bekendste programma’s is Photomatix Pro en ook in eerdere versies van Photoshop werd een poging gedaan. De resultaten waren niet bemoedigend en wellicht daarom gebruikten sommige fotografen de techniek om de beelden te vervreemden.
NikSoftware heeft een HDR applicatie uitgebracht, die gebruik maakt van de u-point technologie, zoals we die ook kennen in hun andere applicaties zoals bijvoorbeeld Viveza en Silver Efex. HDR Efex Pro pakt niet gelijk het gehele beeld aan, maar biedt de fotograaf de gelegenheid om op zinvolle wijze het dynamisch bereik in onderdelen van het beeld te accenturen. Het knappe van HDR Efex Pro is dat er geen kleurverschuiving optreedt. De aanpassingen laten de oorspronkelijke kleuren in tact waardoor een natuurlijke kleurweergave behouden blijft. Dankzij deze eigenschap is het zelfs mogelijk om bij een enkel beeld het dynamisch bereik te vergroten.
NikSoftware levert een groot aantal voorinstellingen mee, waaruit de gebruiker direct kan kiezen en alleen daarop detailcorrecties kan toepassen.
Het programma is beschikbaar voor Mac en Windows en werkt als een plug-in voor Lightroom, Photoshop en Aperture. Gedurende 15 dagen kan een gratis volledig werkende probeerversie worden gebruikt, te downloaden op www.niksoftware.com.


Alle applicaties kunnen zelfstandig werken, maar kunnen ook worden aangeroepen als plug-ins voor Adobe Photoshop, Adobe Lightroom en Aperture.


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011