SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
2-04-2006

 

RawShooter van Pixmantec

Prima RAW-converter voorlopig alleen voor de PC

(http://www.pixmantec.com)

Michael Johnsson is de voormalige topman van PhaseOne in Denemarken. Als ontwikkelaar was daar verantwoordelijk voor CaptureOne, de gerenommeerde RAW-converter. Michael heeft een nieuw bedrijf gestart. Pixmantec is nu de maker van RawShooter.

Als eerste versie kwam Essentials uit, werd - en wordt - gratis verspreid, voornamelijk om naamsbekendheid te krijgen bij een grote groep gebruikers van uiteenlopend niveau. Maar ook om de profiteren van de opmerkingen die deze gebruikers in een forum naar de makers terugsturen. Deze slimme marketingstrategie maakt gebruik van de hoge prijs van de marktleider op dit gebied, CaptureOne, dat ongeveer € 600,= inclusief BTW kost. Een RAW-converter van top kwaliteit is voor de amateur-fotograaf onbetaalbaar en zelfs veel prosumer en professionele fotografen stellen zich tevreden met de converter die bij de digitale camera wordt geleverd.

Pixmantec gaat er van uit dat een opname, die is gemaakt met een goede digitale eenogige spiegelreflex (DSLR) camera in de eerste plaats een converter nodig heeft, die met een kwalitatief hoogwaardig algoritme (rekenmethode) de omzetting uitvoert. In de tweede plaats komt dan nog de toevoeging van beeldbewerkingfuncties. Welnu, de gratis versie Essentials - de naam zegt het al - beschikt over de essentiële functies om tot een volwaardige omzetting van een RAW-bestand naar een TIF-bestand te komen.

Naast Essentials is Pixmantec ook verschenen met de versie Premium. Dit pakket is veel uitgebreider en heeft dan ook een prijskaartje van € 120,= inclusief BTW. Dit alles verklaart waarom wij het de moeite waard vinden om wat uitgebreider aandacht aan RawShooter te besteden. In de volgende alinea's komen nogal wat positieve geluiden naar voren en daarom beginnen wij maar met het slechte nieuws: RawShooter is voorlopig alleen nog maar geschikt voor de PC. Een MAC-versie is in aantocht, maar de juiste datum is nog onbekend.

Alle functies kunnen worden ingedeeld in vier groepen:
1. Downloaden en selecteren
2. Bewerken
3. Corrigeren
4. Omzetten.


Volledig scherm
De routine begint bij het downloaden van de beeldbestanden vanaf het geheugenkaartje. Vanaf dat moment heeft men de beschikking over de eerste krachtige mogelijkheid van RawShooter Premium (RSP). Met de functietoets Alt-S opent zich de diashow en die biedt de mogelijkheid om tot 4 beelden tegelijk op het scherm te zetten en ze te vergelijken.Raw versus Raw. Eén klik en de voorkeur wordt aangegeven voor de uiteindelijke selectie. De schermindeling kan naar behoefte worden aangepast met een reeks functietoetsen. In het thumbnailvenster kan het beeld worden geroteerd en opnieuw kunnen selectiecriteria worden gecodeerd, zoals voorkeuren en het besluit om het bestand weg te gooien omdat het niet aan de verwachtingen voldoet. Uiteindelijk blijven alleen de geselecteerde beelden zichtbaar. Bedenk daarbij, dat al deze handelingen geen invloed hebben op de originele beeldbestanden; er worden geen veranderingen toegepast en er wordt niets daadwerkelijk weggegooid.. Bij de eerste opening van de diashow creëert RSP proxy bestanden. Dit zijn kleine dummy bestanden waarin alle handelingen worden opgeslagen. Pas bij de uiteindelijke beslissing om een RAW-bestand te converteren, komt het originele bestand er aan te pas. Dit wordt gekopieerd en met inachtneming van alle bewerkingen en correcties wordt de kopie omgezet in een TIF-bestand.
De uiteindelijk geselecteerde beelden worden nu eerst bewerkt in het dynamische scherm.

Dynamisch scherm
In dit deel zijn de functies ondergebracht voor het maken van een uitsnede en voor het rechtzetten van de horizon. Helaas ontbreekt de mogelijkheid voor perspectief bewerkingen. Wel sterk is functie om tijdens de bewerkingen en de correcties een snapshot te maken. Verdere handelingen kunnen dan altijd direct worden vergeleken met dat eerdere beeld. Net als bij de diashow bestaat ook hier de mogelijkheid om tot vier beelden tegelijk op het scherm te zetten ter vergelijking. Hierbij komt ook het vergrootglas van pas, waarmee bijvoorbeeld de scherpte van een opname kan worden beoordeeld.

Dynamisch scherm met vergroting van een kritisch gedeelte
Nadat de bewerkingen tot volle tevredenheid zijn uitgevoerd, heeft de foto de definitieve vorm gekregen. Wel zal bijna altijd de behoefte blijven om detailcorrecties aan te brengen. Hiertoe staat in het rechter deel van het scherm de tab Correct ter beschikking.
RSP is gebaseerd op de overweging dat de correctiemogelijkheden die in de digitale camera zijn ingebouwd niet kunnen tippen aan die binnen RSP. Het verdient dan ook aanbeveling om de correctiemogelijkheden in de camera uit te schakelen, zodat de meest volledige neutrale beeldinformatie in het RAW-bestand terecht komt.

RSP dwingt de gebruiker min of meer om een volgorde aan te houden waarbij de verschillende functies het meest tot hun recht komen: eerst downloaden en selecteren, vervolgens bewerken en dan pas corrigeren. En ook de gereedschappen in het correctievenster kunnen het best in de volgorde van boven naar beneden worden toegepast.

RSP geeft bij de verschillende gereedschappen eerst de mogelijkheid om te kiezen uit een paar ingebouwde instellingen. Probeer deze eerst en mocht het resultaat niet geheel bevredigend zijn, gebruik dan pas met de nodige voorzichtigheid de handmatige instelmogelijkheden. Als de beelden van een bepaalde fotoshoot moeten worden geconverteerd, kunnen de instellingen van de eerste foto worden vastgelegd en worden toegepast op alle foto's uit dezelfde shoot.

Het eerste gereedschap regelt de Witbalans. Men heeft de beschikking over de camera-instelling, een Auto-correctiefunctie en een handmatige aanpassing met een kleurpipet. Uiteindelijk zijn ook regelschuiven voor kleurtemperatuur en kleurtoon beschikbaar.

Vervolgens komt een groep gereedschappen aan de orde waarmee de belichting en het dynamisch bereik kunnen worden gecorrigeerd. Hiermee wordt de uiterlijke verschijning aangepakt, te beginnen met een keuzemenu, variërend van Normal, via Medium naar Strong en Custom, de mogelijkheid voor een eigen aanpassing met zeer gedetailleerde regelaars voor invullicht, schaduwen en hooglichten.

Indien men de voorkeur geeft aan de grafische weergave van Niveau en Contrast, dan staat deze in de volgende groep ter beschikking. RSP gaat er - terecht - van uit, dat iedere digitale opname een zekere verscherping nodig heeft omdat het beeld wordt opgebouwd middels pixels. De nul-instelling voor scherpte past dan ook al een zekere correctie toe. RSP doet dit zo voorzichtig dat er geen artefacten verschijnen. In de Preferences en in het venster met conversie-instellingen kan overigens deze verscherping worden uitgeschakeld.

Het hoofdstuk kleur kan tenslotte ook nog zeer gedetailleerd onder handen worden genomen. Hue, Saturation en Vibrance hebben ieder een eigen schuifregelaar.

Alle correcties kunnen niet alleen onmiddellijk worden bekeken op het dynamische hoofdscherm, maar ook nog op een kleurrijk Histogram onderaan het Correctievenster. De thumbnail-afbeelding hier direct boven dien dient als navigatievenster als in het dynamisch venster is ingezoomd.

Naast het Correctievenster bevindt zich de tab Batch convert.

Een uitgebreide lijst van instelmogelijkheden staat de gebruiker ook hier weer ter beschikking, zoals cameraprofiel, kleurruimte, gewenst bestandsformaat (TIF of JPEG) afmetingen, resolutie en bestandsnaam. De resultaten van alle voorgaande bewerkingen correcties kunnen hier in een batch worden verzameld en in één handeling worden omgezet.

 

 

 

 


Conclusie
RawShooter Premium is niet alleen een RAW-converter, maar tevens een volwaardig beeldbewerkingprogramma. De functies mogen wat beperkter zijn dan bijvoorbeeld Photoshop, de algoritmes zijn van dusdanig hoge kwaliteit dat menig fotograaf - gevorderde amateur en beroeps - hieraan meer dan voldoende heeft. Daarbij is het van belang dat de prijs van € 86,91 ex BTW bijzonder gunstig is. Inmiddels is een Color Engine als plug-in verschenen, die voor de meest gangbare DSLR camera's kleurprofielen bevat. In combinatie met RawShooter is de prijs € 130,= ex BTW.


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011