SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
31-01-2008

 

Spyder2 PRO Studio van ColorVision

De spin (Spyder) van ColorVision is een uiterst accuraat hulpmiddel om de kleurweergave van het beeldscherm - zowel CRT als TFT - in te stellen
Als de fotograaf tevreden is met de weergave op zijn beeldscherm en het resultaat uit de printer wijkt niet af, dan is zijn kleurbeheer in orde. Het werkt enorm prettig als je de kleuren van de verschillende componenten in de keten van opname tot afdruk goed hebt ingesteld omdat verrassingen in het eindresultaat achterwege blijven. Je hoeft ook nauwelijks proefafdrukken te maken.
De bijgeleverde software is duidelijk en interactief. Om te beginnen wordt geadviseerd invallend licht in het vertrek zoveel mogelijk te weren om valse uitkomsten te vermijden. Dan verzamelt de software een aantal gegevens over het beeldscherm, allereerst of het een LCD of een CRT scherm betreft.

Figuur 2

Figuur 3
Figuur 2 toont de duidelijke keuzemogelijkheid, waarbij misverstanden over de benaming van de schermsoorten is uitgesloten. Figuur 3 toont het instructiescherm waarbij het hupstuk voor LCD schermen wordt verwijderd en de zuignappen voor het CRT scherm tevoorschijn komen.
De spyder is zo geconstrueerd dat beide soorten beeldschermen kunnen worden gecalibreerd. En dat is handig voor de fotograaf, die thuis werkt met een desktop computer en voor shoots op lokatie een laptop meeneemt. Het zelfde apparaat is op beide beeldschermen toepasbaar en kleursynchronisatie derhalve optimaal.
Vervolgens wordt nagegaan welke instelmogelijkheden het beeldscherm van zichzelf heeft. Zoals figuren 4 en 5 laten zien vraagt het programma om contrast en helderheid in te stellen en - indien mogelijk - de instellingen voor de kleurkanalen en de kleurtemperatuur te optimaliseren.

Figuur 4

Figuur 5
Nu wordt de spyder via de USB-poort aangesloten en toont het programma de plaats waar de spyder op het beeldscherm moet worden aangebracht.

Figuur 6

Het uiteindelijke calibratieproces begint, waarbij de gebruiker rustig achterover kan leunen. In een kalm tempo worden alle kleuraspecten doorgemeten en vergeleken met de standaarden die in de software zijn opgeslagen. Eerst zijn de kanalen voor Rood, Groen en Blauw aan de beurt. Vervolgens worden de grijswaarden en zwart- en witpunt onder de loep genomen. Uiteindelijk komt de spyder met een monitorprofiel op de proppen, dat kan worden opgeslagen in de map waarin Windows de andere profielen bewaart. Bij het opstarten van de computer laad de spydersoftware dit profiel als standaard in de videokaart van de computer. Ergens gedurende dit proces kan de gebruiker instellen hoe lang hij met het profiel wil doen; enige dagen, enige weken, enige maanden of voor altijd.
De Spyder2 PRO Studio kost € 275,=. Dit pakket bevat naast de spin het pakket DocorPRO en verder nog als extra een verzameling filters uit de nik Color Efex collectie en een CD-Rom met Pantone standaardkleuren. De enkele spin is nog los verkrijgbaar met de eerste softwareversie en kost € 200.
DoctorPro 3.0 is een interactief werkend hulpmiddel om het printerprofiel aan te passen aan de configuratie van de gebruiker nadat met de Spyder de monitor is gekalibreerd. Als monitor nauwkeurig is gekalibreerd dan kan met het softproofing gereedschap van Photoshop (View>Proof setup en Proof colors) worden vastgesteld of het printerprofiel de juiste kleuren weergeeft. Zo niet dan kan met behulp van Doctor Pro een correctie worden aangebracht. Dit gecorrigeerde profiel kan dan worden toegevoegd aan de printerdriver. (Windows>Start>Printers>[de desbetreffende printer]>Eigenschappen>Kleurbeheer). Maak het gecorrigeerde profiel de standaard. Denk er om dat de instellingen van Photoshop zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 2.3 Software en hoofdstuk 2.4 Printers niet worden veranderd. Indien gebruik wordt gemaakt van een apart printerprogramma zoals Qimage, dan moet op de bestemde plaats in dit programma wel zowel het monitor als het printerprofiel worden ingesteld.
Conclusie: . In de markt van apparatuur voor kleurmanagement en calibratie behoort de combinatie van Spyder2 PRO en DoctorPRO van Pantone ColorVision uit het oogpunt van prijs tot de onderkant van de markt en is daardoor betaalbaar voor de veeleisende amateur-fotograaf, die zelf zijn foto's afdrukt op een goede fotoprinter. Hij heeft alleen te maken met de keten vanaf opname tot afdruk waarbij hij alle componenten zelf in de hand heeft. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over het transport van bestanden naar een drukkerij, waar zijn foto wordt samengevoegd met de illustraties vanuit andere bronnen. Het afstemmen van de kleuren van de fotograaf op die van de drukker vergt andere apparatuur met een prijskaartje dat een veelvoud laat zien van de prijs van dit gereedschap.
Het gebruik van de Spyder2 Pro wordt ten zeerste aanbevolen.
________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011