SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
15-05-2006

 


EEN NIEUWE WERKMETHODE MET PHOTOMATIX PRO EN AKVIS ENHANCER


Het dynamisch bereik (de verhouding tussen donkere en lichte gebieden) in de zichtbare wereld overtreft verre het bereik van het menselijk gezichtsvermogen en van gedrukte beelden of beelden die op een monitor worden weergegeven. Maar waar het menselijk oog zich kan instellen op sterk verschillende niveaus van helderheid, kunnen de meeste camera's en beeldschermen alleen een vast dynamisch bereik opvangen en weergeven. Fotografen, filmers en iedereen, die met digitale beelden werkt moeten keuzes maken omtrent hetgeen belangrijk is in een beeld omdat ze slechts de beschikking hebben over een beperkt dynamisch bereik.

High Dynamic Range (HDR) beelden openen een wereld van mogelijkheden omdat zij het gehele bereik van de zichtbare wereld kunnen weergeven. In een HDR beeld zijn alle helderheidswaarden vastgelegd, zoals die naar verhouding in werkelijkheid voorkomen. Veranderingen in de belichting van een HDR beeld komen overeen met verandering van de belichting in werkelijkheid. In een HDR beeld kunnen dan ook belichtingsef-fecten worden weergegeven, die de werkelijkheid benaderen.

Dit gegeven is voor ons een rol gaan spelen toen we in aanraking kwamen met een tweetal programma's, Photomatix Pro van HDRsoft en Enhancer van Akvis en waardoor onze werkwijze ingrijpend is beïnvloed.

Photomatix Pro versie 2.2.2 is een standalone programma, dat uitgaat van twee of meer opnamen met ver-schillende belichtingstijden van hetzelfde beeld. Deze opnamen bestrijken dus zoveel mogelijk het gehele werkelijke dynamische bereik van donker naar licht. Het is wel noodzakelijk dat de opnamen vanaf een statief worden gemaakt om ze elkaar volledig te laten overlappen. Als blijkt dat een opname saai is en onver-hoopt is er geen belichtingstrapje gemaakt, dan kan dit alsnog gemaakt worden in de RAW-converter. Het zelfde RAW bestand wordt dan twee of meer keer omgezet met steeds een andere instelling van de belich-ting.

In de eerste fase voegt Photomatix de opnamen samen en creëert een HDR beeld. In gecomprimeerde vorm komen hierin alle toonwaarden naar voren en vanwege die compressie is het beeld niet om aan te zien.
In de tweede bewerkingsfase komt alles echter op zijn pootjes terecht. Hier komt zowel de gedetailleerde beeldinformatie uit de licht partijen als uit de schaduwpartijen tot uitdrukking, waardoor een realistisch beeld ontstaat. Onderstaand beeld geeft de interface weer. Er zijn een aantal schuifregelaars waarmee aanpas-singen kunnen worden gemaakt naar keuze van de bewerker. Het is zaak om hier proefondervindelijk mee om te gaan en veranderingen in slechts kleine stapjes uit te proberen.Ter illustratie staat hier een opname die indertijd midden op de dag is gemaakt vanuit een vliegtuig tijdens een rondvlucht boven de Grand Canyon. De meest ongunstige omstandigheden om de pracht van dit na-tuurwonder weer te geven: een vliegtuigraampje vermindert de helderheid, het trillen van het vliegtuig ver-hindert optimale scherpte en de hoge stand van de zon veroorzaakt een harde schaduwloze verlichting van het landschap.

De bewerking van het dynamisch bereik in Photomatix gaf het volgende resultaat:

Dit beeld is vooralsnog nog geen kunstwerk omdat de onscherpte en de stand van de zon niet zijn aange-pakt, maar het is een betere illustratie van de kleurenpracht in de Grand Canyon dan de originele foto.

Akvis Enhancer versie 3.0 sluit heel goed aan op de prestaties van Photomatix. Het wordt geleverd als een plug-in voor Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Corel Photo-Paint en andere beeldbewerkingsoftware die overweg kan met het plug-in formaat van Adobe. De interface is tamelijk eenvoudig en meer is eigenlijk ook niet nodig. Het algoritme van Enhancer is in staat om net dat beetje pit aan een beeld te geven waardoor het plezierig wordt om naar te kijken.

Tot besluit nog even het originele beeld en het uiteindelijke resultaat naast elkaar.


Origineel

Resultaat na bewerking met
Photomatix en Akvis Enhancer

Conclusie

Zowel Photomatix en Akvis Enhancer zijn uitstekende hulpmiddelen om informatie uit een digitaal beeld te voorschijn te halen. Hoe verder de ontwikkeling van de digitale fotografie voortschrijdt, hoe meer we ons er over verbazen dat in RAW-formaten een schat aan gegevens is opgeslagen, dat er in eerste aanleg niet uit-komt. Dit hangt vermoedelijke voor een deel samen met de moeilijkheid, die veel fotografen nog hebben om de ideeën omtrent de negatieven of diapositieven los te laten. Wat je niet zag was er ook niet. Nu - met de digitale bestanden - zou er best wel meer kunnen zijn dan de eerste de beste RAW-converter beschikbaar stelt. Daarom is de kwaliteit van de RAW-converter van groot belang. Een RAW-bestand meer dan éénmaal omzetten met verschillende belichtingsinstellingen kan tot hele prettige verrassingen leiden.
Het is dus zeker de moeite waard om bij het fotograferen meer dan één opname te maken met verschillende belichtingen, zowel bij landschappen onder moeilijke lichtomstandigheden als ook bij studiowerk.

Photomatix en Akvis Enhancer worden sterk aanbevolen.


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011