SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

BEELDEN MET GROTE KLEURDIEPTE BEWERKEN

Vertaling van "Editing high-bit images", geschreven door Ian Lyons op
zijn website Computer-Darkroom (www.computer-darkroom.com)

PDF-bestand downloaden

Wellicht ken je de aanbevelingen die je als gebruiker van Photoshop moet volgen om beelden met een kleurdiepte van 16-bit/kanaal te bewerken. De belangrijkste reden is het vermijden van gegevensverlies, dat nu eenmaal inherent is aan elke bewerkingshandeling. Toch zul je merken, dat veel functies in Photoshop zijn uitgeschakeld bij een 16-bit beeld, terwijl je juist zo vertrouwd er mee was.

Het belangrijkste gemis is het ontbreken van de Laagfuncties en de functies die het mogelijk maken om kleine en ingewikkelde delen te selecteren (o.a. Magnetische lasso, Toverstaf, Kleurbereik). Nu kunnen we best zonder Aanpassingslaag omdat een 16-bit foto veel meer gegevens bevat, waarmee we kunnen werken. Maar omdat we geen nauwkeurige kleurselecties kunnen maken zullen alleen globale bewerkingen mogelijk zijn. We zouden dus eigenlijk gedwongen zijn om het beeld naar 8-bit/kanaal om te zetten en aldus een substantieel deel van de beschikbare bestandsgegevens kwijtraken. Deze lesbrief laat een methode zien om toch gedetailleerde selecties te maken en deze toe te passen op 16-bit beelden.

Deze lesbrief is alleen bruikbaar bij Photoshop 6 en 7.

Er wordt uit gegaan van een beeld, dat reeds op kleurengamma is gecorrigeerd; met andere woorden de algehele helderheid is nagenoeg ideaal (zie de volgende twee voorbeelden):Ruw beeld direct uit scanner of cameraZelfde beeld op helderheid gecorrigeerd

Aantekening: De gammacorrectie is al in de scanner of in de digitale camera gebeurd. Lees de handleiding van deze apparaten hierop na.

Het gecorrigeerde beeld heeft nog een behoorlijke bewerking nodig voordat het een aanvaardbare foto wordt, maar de helderheid kan zo blijven. Het is nu nog een tamelijk vlak beeld, de lucht heeft een onaanvaardbare en ongelijkmatige kleurzweem, terwijl de bomen in de voorgrond nauwelijks licht hebben. De overheersende kleurzweem lijkt blauw, maar een correctie in het blauw maakt het totaalbeeld alleen nog maar erger. De vraag is nu om voor deze problemen een oplossing te vinden waarbij niet voor alle gebieden in de foto de zelfde aanpak kan worden gebruikt.

De ontbrekende selectiefuncties

We moeten verschillende reparaties aanbrengen in kleur, contrast en verzadiging zonder dat we nauwkeurig de verschillende kleurgebieden kunnen selecteren. We gaan "Dupliceren" en "Selectie opslaan" respectieve-lijk "Selectie laden" gebruiken. Hierna wordt stapsgewijs de methode uitgelegd.

Stap 1 - het selecteren

De meeste selectiegereedschappen zijn alleen beschikbaar bij de bewerking van 8-bit/kanaal beelden. Het is echter niet verstandig om het origineel naar deze modus om te zetten omdat dan te veel waardevolle informatie verloren gaat. We gaan dus als volgt te werk:

Activeer het 16-bit beeld
Kies Afbeelding>Dupliceren
Kies Afbeelding>Modus>8-bit/kanaal
Kies Venster>Documenten>Naast elkaar

Er staan nu twee beelden op het scherm, die op het gezicht gelijk zijn. De ene is 16-bit en de andere, met de toevoeging kopie in de titel, is 8-bit.

Stap 2 - gedetailleerde selecties maken

We gaan eerst de kleurzweem in de lucht corrigeren. Voor de selectie gebruiken we het gereedschap Tover-staf.

Stel de tolerantie in de werkbalk in op een waarde tussen 8 en 12; Anti-aliased aan en Aangrenzend uit. Selecteer de lucht door klikken. Shift+klik met de Toverstaf enkele malen op delen die niet eerder zijn geselec-teerd totdat de gehele luchtpartij is geselecteerd.

Kies Selecteren>Doezelaar>3 pixels>OK. De randen van de selectie worden hierdoor iets verzacht.

Dubbelklik op Snelmaskermodus (Q) en klik Gemaskerde gebieden, Kleur rood en Dekking 50%. Nu is het onderste deel van de foto rood gekleurd en beschermd; de nu komende bewerkingen hebben er geen in-vloed op. In dit stadium kunnen we ook nog enige wijzigingen in de selectie aanbrengen - met het Gumme-tje (E) kunnen we de selectie vergroten en met het Penseel (B) verkleinen.De voorgrond is beschermd door het masker


Kies Selecteren>Selectie opslaan; geef de selectie de naam Lucht; Klik OK.

We zijn nu even klaar met het 8-bit beeld maar het wordt nog - op de achtergrond - bewaard.

Stap 3 - de selectie Lucht overbrengen naar het 16-bit beeld

Activeer het 16-bit beeld
Kies nu Selecteren>Selectie laden>Lucht>OK

In de volgende afbeelding zien we de Blauwe Curve met enige correcties, waarmee het blauw in de lucht is aangepast. Omdat we de selectie Lucht hebben geladen, hebben de correcties alleen op dat deel hun uit-werking; de rest van de foto blijft onaangetast.Blauwe curve toegepast op selectie Lucht

De correcties in de luchtpartij zijn nu voltooid; de volgende stap betreft de bomen in de voorgrond.

Stap 4 - de bomen selecteren

Keren we nu terug naar het 8-bit duplicaat. Voor de selectie van de bomen maken we gebruik van Selecte-ren>Kleurbereik.

Selecteer Kleurmonsters; hiermee kunnen we alleen die kleuren kiezen, waarop we een correctie willen toe-passen. Met de schuifregelaar Tolerantie kunnen de selectie verfijnen.Kleurbereik


Ook op deze selectie passen we de doezelaar weer toe:

Selecteren>Doezelaar>3 pixels>OK

en we slaan de selectie op onder de naam Bomen:

Selecteren>Selectie opslaan>Bomen>OK

Stap 5 - de selectie Bomen overbrengen naar het 16-bit beeld

Herhaal nu stap 3 maar dan nu met de selectie Bomen. Met het gereedschap Curven brengen we weer de gewenste correctie aan op de bomen. Ook nu blijft de rest van de foto weer onaangetast.Curven toegepast op de selectie Bomen

Na deze vijf stappen ziet de foto er al beter uit.


Stap 6 - het centrale gebied selecteren

Tenslotte gaan we de selecties Lucht en Bomen samenvoegen, dan de combinatie omkeren. Aldus kunnen we het centrale gebied selecteren. We kunnen deze handelingen geheel op het 16-bit beeld uitvoeren omdat de benodigde functies beschikbaar zijn.

Kies Selecteren>Selectie laden>Lucht>OK

en vervolgens

Kies Selecteren>Selectie laden>Toevoegen aan selectie>Bomen>OK

Om nu het centrale deel te selecteren:

Kies Selecteren>Selectie omkeren

Nu kan met Curven de laatste correctie op het centrale gebied worden aangebracht en is het uiteindelijke resultaat als volgt:Zion National Park________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011