SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
27-03-2005

 

BESTANDSNAMEN VOOR KLEURPROFIELEN

 

Ook al heb je er nog helemaal niets mee gedaan, dan bevat elk computersysteem een groot aantal kleurpro-fielen. In Windows 2000 Professional en in Windows XP staan deze profielen in C:\Windows\system32\spool\drivers\color. Veelal hebben ze namen waaruit je weinig kunt opmaken. Als je nu zelf profielen gaat maken dan is het belangrijk dat je ze snel kunt terug vinden. Ik heb er zelf een methode voor bedacht, die ik graag wil delen. Iedereen hoeft toch niet zelf het wiel uit te vinden?

Ik ben uitgegaan van de volgende overwegingen:
1. Ik wil dat de profielen als eerste in de map met andere profielen komen te staan; dat bespaart mij tijd om de hele lijst door te lopen.
2. Ik wil kunnen zien met welke software de profielen zijn gemaakt;
3. In de naam moet terug te vinden zijn waarvoor het profiel is gemaakt, voor de monitor, voor de scanner of voor de printer en in het geval dat er meer dan één scanner of printer op het computer-systeem zijn aangesloten, wil ik deze apparaten een herkenbare naam geven;
4. Voor printerprofielen wil ik kunnen zien voor welk afdrukmedium het profiel is gemaakt. Als we toch bezig zijn om consequent om te gaan met kleur, dan willen we immers ook voor elk medium een apart profiel hebben?
5. Tenslotte willen we het profiel de datum meegeven zodat we systematisch kunnen vernieuwen.

Al deze wensen kunnen tot erg lange namen leiden en dat verhoogt de duidelijkheid ook weer niet. Ik heb de volgende codering opgezet en toegepast en deze bevalt mij goed. Om te bereiken dat de profielen als eerste in de lijst staan geef ik ze een getal mee, te beginnen bij 01. Ik heb de systemen getest van drie merken, ColorVision, Monaco en GretagMacbeth. Ik ken aan ieder merk één getal toe. Hiermee bereik ik dat de profielen boven aan de lijst komen, maar tevens dat de profielen van één merk bij elkaar staan.

Voor de merken gebruik ik afkortingen: ColorVision is Cv, Monaco is Mn en GretagMacbeth is Gr.
Voor de apparatuur gebruik ik de volgende afkortingen: de monitor (beeldscherm) is Bs, de flatbedscanner is Scf, de diascanner is Scd, de Epson Stylus Photo 810 is Pr810, de Epson Al-C900 is Pr900.
Voor de afdrukmedia heb ik een aparte codering gemaakt in volgorde van binnenkomst (ik krijg nog wel eens papier om te testen). Ik geef ze de beginletter van het merk (bijvoorbeeld I voor Ilford en M voor Moab) gevolgd door een volgnummer.

Tenslotte vermeld ik de datum in het formaat yymmdd.

Aldus ziet een monitorprofiel dat is gemaakt met de ColorVision Spyder er als volgt uit:
01_Cv_Bs_050326.icm
Een printerprofiel, gemaakt met ProfielPlus van ColorVision en gebruik makend van Ilford Smooth High Gloss Media luidt aldus:
01_Cv_Pr810_I01_050326.icm
De profielen die zijn gemaakt met het Monaco-systeem krijgen aan het begin de volgende code:
02_Mn_etcetera, etcetera.

Met deze methode van naamgeving ontstaan unieke bestandsnamen, die aangeven waarmee, waarvoor en wanneer het profiel is gemaakt. De profielen die na verloop van tijd worden vernieuwd kunnen ofwel worden verwijderd of ze kunnen worden verplaatst naar een sub-map. Mij bevalt deze methode goed, maar ik houd me aanbevolen voor betere ideeën.


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011