SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

SHADOW/HIGHLIGHT
PDF bestand
downloaden
Aan het eind van het artikel "Het contrastmasker verklaard" in rubriek 8 wordt in het kort de functie Shadow/Highlight besproken. In dit artikel gaan we wat dieper op deze nieuwe functie in. We laten zien dat Sahadow/Highlight in combinatie met Curves een beter kleurverdeling (gamma) kan bewerkstelligen. Maar ook laten we zien dat - in combinatie met Photo Filter - afzonderlijke kleuren kunnen worden verbeterd.
Als voorbeeld gebruiken we de foto in Figuur 1.

Figuur 1
Genomen om 6:50 uur in de ochtend; de witbalans was ingesteld op "Automatisch". Door de opkomende zon was de lucht al behoorlijk licht. De doortekening in de donkere partijen is slecht en dat het gras groen was blijkt niet uit deze opname, die in het Pentax RAW formaat is opgeslagen.
Als we het bestand in Camera RAW van Photoshop openen passen we witbalans (White balance) en de belichting (Exposure) zover aan dat er net geen uitgevreten plekken in luchtpartijen ontstaan (Figuur 2).

Figuur 2
De witbalans wordt ingesteld op schaduw (Shade) en de belichting wordt een derde stop verhoogd.
De kleuren worden natuurlijker, maar het Histogram geeft een te beperkte spreiding aan. Zowel aan de donkere zijde (links) als aan de lichte zijde (rechts) is er ruimte. Als we kans zien de grafiek op te rekken zodat deze gebieden ook worden gevuld zal dat de foto ten goede komen.
Nu komt Shadow/Highlight (Image>Adjustments>Shadow/Highlight) van pas. In Figuur 3 zien we het werkblad van Photoshop CS waarop behalve de foto ook het Histogram en het dialoogvenster Shadow/Highlight is geopend.

Figuur 3
De standaardwaarden bij opening van Shadow/Highlight zijn 50% voor Shadow en 0% voor Highlight. Door te experimenteren met de schuifregelaars kun je het effect zien op het Histogram. Door zowel het Histogram in de gaten te houden als het werkelijke effect op de foto is hier gekozen voor Shadows op 60% en Highlight op 20%. Bij deze instelling bleken de lucht partij en de donkere delen een optimale doortekening te hebben. Het nadeel was evenwel dat er een magenta zweem in het gras verscheen. In werkelijkheid vertoonde het gras waarschijnlijk ook de weerschijn van de rode straling van het vroege ochtendlicht, maar omdat wij weten dat gras groen is, corrigeert ons oog de magenta kleur naar een gradatie van groen.
We willen deze correctie ook in de foto aanbrengen en dat biedt ons de gelegenheid om nog een nieuwe functie in Photoshop CS ter sprake te brengen. Via het menu Image>Adjustment>Photo Filter bereiken we een echt fotogereedschap, de kleurenfilters, waarmee we de kleur van de foto of van geselecteerde delen kunnen corrigeren.
De selectie maken we met de functie Select>Color Range zoals te zien in Figuur 4.

Figuur 4
Het te selecteren grasveld is geen glad gemaaid gazon maar een ruw weideveld met oneffenheden die door de laaghangende zon schaduw - en dus donkere plekken in de foto - vertonen. Die structuur willen we behouden en daarom kiezen we voor een Fuzziness van 15. Deze selectie brengen we over naar een nieuwe laag via het menu Layer>New>Layer via Copy. Vervolgens openen we het dialoogvenster Photo Filter (Image>Adjustement>Photo Filter) en kiezen voor de filter Green zoals Figuur 5 laat zien. Met de schuifregelaar kunnen we de kleurdichtheid (density) instellen en het vergt een beetje experimenteren om tot een bevredigende waarde te komen.
Het voordeel van deze methode is dat alleen de kleur wordt aangepast van alles wat op de nieuwe laag staat. De kleur in de rest van de foto blijft behouden. Als we tevreden zijn met de instelling worden de lagen samengevoegd (Layer>Flatten Image).

Figuur 5
We hebben de foto nu zover bewerkt als is te zien in Figuur 6

Figuur 6
Een laatste blik op het Histogram in Figuur 6 leert ons dat de kleurspreiding nog wat aan de magere kant is. We kunnen proberen om dit met de functie Curves (Image>Adjustment>Curves) te verbeteren. We plaatsen twee ankerpunten op de rechte lijn en bewegen deze punten zodanig dat een s-vorm ontstaat zoals Figuur 7 laat zien. Let er wel op deze aanpassing met voorzichtigheid uit te voeren; de kans op overdrijven is aanwezig.

Figuur 7
Tot besluit laten we nog even de foto van het begin (Figuur 8) zien in vergelijking met het resultaat (Figuur 9). De bedoeling van dit artikel was om te demonstreren hoe binnen Photoshop CS een aantal bewerkingen kunnen worden toegepast, die in vorige versies met zoveel meer moeite mogelijk waren, dat het de moeite waard was om hiervoor speciale insteekmodules aan te schaffen.

Figuur 8

Figuur 9


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011