SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

DIGITAL LIGHT & COLOR Color Mechanic Pro

PDF bestand
downloaden

Het is niet altijd gemakkelijk om één bepaalde kleur in een foto te corrigeren. Waar een foto op het scherm bestaat uit meer dan zestien miljoen kleuren is het bijna onvermijdelijk dat een geselecteerde kleurnuance overloopt in een andere, met als gevolg dat een correctie in een kleur een uitstraling naar nabijgelegen nuances teweegbrengt. Dit is in het instrumentarium van Photoshop niet te vermijden als het om heel nauwkeurig werk gaat. Color Mechanic is dan dé uitkomst.

Color Mechanic is een insteekmodule voor Photoshop vanaf versie 5.0. De professionele versie werkt in RGB en in CMYK kleuren en kan overweg met 8-bit en 16 bit. Figuur 1 laat het beeldscherm zien dat vanuit Photoshop wordt geopend. De te bewerken foto verschijnt in twee beelden, links het origineel en in het rechter scherm verschijnen de correcties.

Figuur 1
Essentieel is de kleurenkubus samen met de pipet. Door met de pipet de te bewerken kleur in de linker foto aan te klikken, verschijnt er een controlepunt op de desbetreffende plaats in de linker kubus. Deze kan met de cursor verplaats worden waardoor de kleur wordt gewijzigd.

Door een keuzevakje aan te klikken laat de afbeelding zien welke gebieden door de kleurkeuze worden beïnvloed. In de voorbeeldfoto moest het gras worden gecorrigeerd. De foto was door zijn overheersende schakering van rood en groen in Photoshop niet te corrigeren. In het groen zat zoveel geel, dat het zand onvermijdelijk mede werd aangetast en dat was niet de bedoeling.

Door nu op het zand ook een controlepunt neer te zetten en dat punt verder niet aan te raken, wordt die kleur geblokkeerd. Als we nu kijken welke gebieden door onze keuze van het groene gras worden beïnvloed, dan zien we dat alleen die kleur zal veranderen.

Figuur 2

Figuur 3
Figuur 2 is de originele foto en in figuur 3 is alleen het gras groener geworden, terwijl alle andere partijen in de foto onberoerd zijn gebleven.

De professionele versie heeft voorts de mogelijkheid om de helderheid van de kleurselectie aan te passen en verder kan de intensiteit van de aanpassing getemperd worden. Onbeperkte herstelmogelijkheden zijn beschikbaar. Eén waarschuwing is op zijn plaats. Het programma werkt in de achtergrondlaag en het is om veiligheidsredenen zinvol eerst een kopie van het bestand te maken en daarin te werken, zodat het origineel niet per ongeluk verminkt wordt.

Omdat in Color Mechanic zowel de beelden van de foto als de kubus behoorlijk kunnen worden vergroot is uiterst nauwkeurig werken in kleine stapjes op deelgebieden mogelijk. Dit in combinatie met de mogelijkheid om aangrenzende kleurnuances te blokkeren maken deze insteekmodule wel haast onmisbaar. De prijs is $ 49,99. Color Mechanic Pro kan op de site van de Digital Light & Color worden gedownload.


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011