SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

PICTOCOLOR iCorrect EditLab 4.0
PDF bestand
downloaden
Deze productbespreking verschijnt onder de rubriek Insteekmodules. iCorrect EditLab 4.0 is niet alleen als plugin maar ook als "stand-alone" verschenen. Dat laatste betekent dat het ook zonder Photoshop kan draaien.en is in die vorm een uitkomst voor degenen die Photoshop te begrotelijk vinden om aan te schaffen.
Wat doet EditLab? Het biedt een tamelijk intuïtieve methode voor kleurcorrectie en is aldus een uitkomst voor de fotografen die hun kleurnegatieven of kleurendia's scannen. Het proces van kleurcorrectie is een mengsel van automatische en handmatige optimalisering. Het automatische deel kan echter worden uitgeschakeld, zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om het proces handmatig en naar eigen inzicht te laten verlopen.
Het scherm ziet er als volgt uit.

Figuur 1

Rechts bovenaan bevinden zich vier tabs waarmee de verschillende functies kunnen worden opgeroepen. Voor een goed resultaat is het van belang de volgorde van links naar rechts aan te houden. Als op het pijltje midden onder het functievierkant wordt geklikt, omvat het vierkant die ene functie waaraan wordt gewerkt. De preview knop heeft dan ook alleen maar betrekking op die ene functie. Is het hele programma doorlopen en men wil een indruk krijgen van het totaal aan veranderingen, dan kan weer op het pijltje onder het vierkant worden geklikt, waardoor de onderste rand weer naar boven gaat. Nu kan met de preview knop het totaal van wijzigingen worden beoordeeld.
In het kort hebben de vier tabs de volgende functies:

1. Kleurbalans
Het aanklikken van deze tab activeert een pipet met een vierkantje. Door het pipet op een plek in de foto te klikken die neutraal grijs moet zijn wordt kleurzweem verwijderd.

2. Wit- en zwartpunt
Deze tab activeert een eenvoudig histogram, waarin wit- en zwartpunt kunnen worden vastgesteld.

3. Globale helderheid, contrast en verzadiging
Met behulp van een drietal instelschalen kan de helderheid, het contrast en de algehele verzadiging worden aangepast.

4. Selectieve kleurtoon aanpassing.
De laatste tab biedt de mogelijkheid om correcties aan te brengen in geselecteerde kleuren.

De grote kracht van iCorrect EditLab is dat elke aanpassing aan kleuren in een volgende fase geen invloed heeft op de kleurwijzigingen in voorgaande stappen.

Als plugin maakt het programma gebruik van de kleurprofielinstellingen in Photoshop. De stand-alone versie heeft eigen kleurprofielen.

Mijn ervaring met het programma is, dat het gemakkelijk in het gebruik is en dat het goede resultaten oplevert. Vooral het corrigeren van gescande negatieven biedt veel gemak. Na het doorlopen van de vier stappen heb je een goed gebalanceerde foto. Je mag niet verwachten, dat je in één klap klaar bent. Iedere foto is anders en -vooral - iedere fotograaf is anders en heeft een andere kijk op zijn eigen werk. Maar vanuit het gebalanceerde resultaat kun je goed de verdere bewerkingen toepassen die tegemoet komen aan je eigen smaak en verlangen. De kosten van $ 99,95 zijn daarbij zeker te overkomen. Een uitvoerige handleiding wordt meegeleverd. Bedenk wel, dat zowel programma als handleiding de Engelse taal voeren.

Voor meer informatie kijk op de website van PictoColor

 


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011