SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

INSTEEKMODULES

PDF bestand
downloaden

Photoshop wordt geleverd met een aantal insteekmodules (plugins genaamd in de Engelse versie). We vinden ze terug in het menu Filters en bij de Handelingen (Actions) Filters zijn het beste te vergelijken met de filters die je voor een cameralens plaatst om een bepaald effect te bereiken. Zo werken Photoshop filters ook; ze veranderen het oorspronkelijke beeld (bijvoorbeeld door het aanbrengen van een craquelé effect), maar ook verscherpen en vervagen zijn in filters ondergebracht. Handelingen zijn geautomatiseerde opeenvolgende bewerkingen, veelal combinaties van filters en andere menuonderdelen. Ze zijn bedoeld om veel voorkomende bewerkingen, die tamelijk veel tijd en aandacht vergen te vereenvoudigen. Handelingen zijn te vergelijken met macro's, die we in andere software - bijvoorbeeld Microsoft Word - tegenkomen. Eén van de kenmerkende eigenschappen van handelingen is, dat de gebruiker van de software zelf handelingen kan ontwerpen om tegemoet te komen aan zijn specifieke eisen.
Gelukkig voor ons zijn er gebruikers van Photoshop, die filters of handelingen hebben ontworpen en deze aan ons ter beschikking stellen, soms gratis, in andere gevallen tegen betaling. Veel van deze ontwikkelin-gen waren tot nu toe voornamelijk gericht op de grafische ontwerper, die al in een veel eerder stadium van Photoshop gebruik maakte. Het is eigenlijk pas sinds de fotografische digitalisering, dat ook de fotograaf Photoshop heeft ontdenkt. De recente komst van Photoshop CS (versie 8.0) is dan ook voor het eerst even-eens volledig op de fotograaf gericht. Dit blijkt onder meer uit de invoering van de 16-bits kleurdiepte waar-door een groter dynamisch kleurbereik kan worden behandeld.
Tegelijk met deze ontwikkeling zijn er ook kwalitatief hoogwaardige filters en handelingen verschenen, waarmee ingewikkelde fotografische verbeteringen in de fotobestanden kunnen worden aangebracht. Photoshop is een uitermate krachtig programma, waarmee veel meer mogelijk is dan de bewerkingsgereedschappen die het beschikbaar stelt. Alle digitale bewerkingen zijn in feite wiskundige berekeningen - algoritmes - en de volgorde van opeenvolgende berekeningen en de mate van nauwkeurigheid zijn is hoge mate bepalend voor de kwaliteit van de uitkomst. Speurneuzen hebben ontdekt, dat andere algoritmes voor de fotografie tot betere resultaten kunnen leiden. Bij de digitale bewerking van een foto kunnen artefacten (kunstmatige verminkingen) ontstaan. Dit manifesteert zich bijvoorbeeld door kleurloze randjes langs lijnen in het fotografische beeld. Deze misvormingen zijn vaak het gevolg van overmatige toepassing van bewerkingen (onder andere bij het verscherpen) of door een verkeerde volgorde van bewerkingen waardoor bestandsinformatie verloren gaat, die in een later stadium nog nodig is.
Op basis van eigen ervaring worden hierna een aantal insteekmodules besproken. We zullen tevens verwijzen naar de respectievelijke websites, waar de programmatuur kan worden gedownload. Alle modules hebben twee dingen gemeen: ze zijn in de Engelse taal (geen bezwaar voor toepassing in de Nederlandse versie van Photoshop) en ze kenmerken zich doordat in hoge mate gebruik wordt gemaakt van de kracht van Photoshop. De modules zijn dus niet los van Photoshop te gebruiken. Door nauwkeurig en verstandig gedoseerd gebruik te maken van Photoshop bewerkingen worden verbeteringen in de foto aangebracht zonder dat artefacten ontstaan. De voorbeelden bij de verschillende modules laten dit zien.
In de tabel hieronder kan een keus worden gemaakt.

Insteekmodules van Fred Miranda
PictoColor - iCorrect EditLab 4.0
Color Mechanic Pro 1.1b
 
 ________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011