SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

SI Pro
SI staat voor Stair Interpolation en betekent het stapsgewijze invoegen van pixels als het formaat van een fo-to vergroot moet worden met behoud van de resolutie. Dit is een ingewikkeld proces, dat enige nadere toe-lichting vergt.
Als we de afmetingen van een foto willen vergroten met behoud van de resolutie (dat is: het aantal pixels per inch of centimeter) moeten er pixels worden bijgemaakt. De pixels worden geplaatst rondom bestaande pixels en moeten dus in kleur overeenstemmen met de pixels in de omgeving. Hiertoe wordt de kleurwaarde (dat is: de waarde van Rood, Groen en Blauw in een pixel) als uitgangspunt genomen. De kleurwaarde van de nieuwe pixel wordt een soort gemiddelde van de pixels waar tussen hij terecht komt. Dit is rekenwerk en nu is de formule die voor dat rekenwerk wordt gebruikt bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit.
De meest eenvoudige methode is het uitrekenen van de gemiddelde kleurwaarde van de naastliggende pixels. In Photoshop en Elements heet dit "Naaste buur". Betere rekenmethodes zijn Bilineair en Bicubisch. Bilineair neemt links en rechts, boven en onder de naastliggende pixels in aanmerking, terwijl Bicubisch te-vens rekening houdt met naastliggende contrastverschillen.
Toch is niet te voorkomen dat de scherpte in de foto achteruit gaat. Pixels bijmaken betekent altijd dat van bepaalde veronderstellingen wordt uitgegaan. En in die veronderstellingen zit nu de kern. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de bicubische rekenmethode in Photoshop, zijn de veronderstellingen in Stair Interpolation subtieler omdat de vergroting van het beeld in stappen wordt opgebouwd. Waar Photoshop in een berekening van bijvoorbeeld een afmeting van 10 x 15 cm in een keer gaat naar 20 x 30 cm, voert Stair Interpolation deze actie uit in een aantal tussenliggende afmetingen. Steeds wordt een klein stukje van de totale vergroting uitgewerkt en daarop wordt de volgende stap gebaseerd.
SI Pro is geschikt voor Adobe Photoshop 6, 7 en CS, maar ook voor Photoshop Elements 1 en 2 (PC en MAC) In Photoshop CS kan met 16-bit bestanden worden gewerkt; in de overige programma's werkt alleen de 8-bit modus.Illustratie van de stapsgewijze vergroting van het beeld
 
Images: courtesy Fred Miranda


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011