SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

Scannen  

Er zijn verschillende manieren om een foto om te zetten in een digitaal bestand. De fotowinkel kan de negatieven op een CD zetten. De foto-afdruk kan met een flatbedscanner worden gescand. Het negatief of de dia kan met een negatiefscanner worden gescand. Alle methodes hebben hun specifieke voor- en nadelen.

 

 

De beste manier is nog steeds om een zo goed mogelijke negatief/dia-scanner aan te schaffen. Bedenk wel dat deze apparaten vrij duur zijn. Een aanvaardbare kwaliteit kost al gauw tegen de € 400,=. Met aanvaardbaar bedoelen we dat de kritische amateur fotograaf met de geboden resolutie van rond de 3000 pixels per inch goed uit de voeten kan. Professionele apparaten gaan dit getal ver te boven en de prijs stijgt evenredig. De amateur hoeft zich daarop echter niet blind te staren.

 

De onderkant - wat prijs en kwaliteit betreft - zit bij de flatbedscanner. Deze zijn tegenwoordig voor ongeveer € 150,= te koop. De resolutie is echter in vergelijking met de negatiefscanners beperkt: ongeveer 1200 pixels per inch is zeer gangbaar. Nadeel van deze scanners is evenwel dat er een foto-afdruk wordt gebruikt.
De kwaliteit van een digitaal bestand is mede afhankelijk van het aantal bewerkingen dat een negatief of dia heeft moeten ondergaan tot het moment van scannen. Een fotoafdruk is een stap verder dan een negatief. De fotograaf heeft daarbij geen invloed op de kleurinstellingen die door de fotowinkel - of afdrukcentrale - worden gebruikt.
Het is algemeen bekend dat de geautomatiseerde afdrukmachines alle negatieven naar een neutrale kleurtint corrigeren, waardoor het merendeel van de klanten redelijk tot goed tevreden is. De kritische fotograaf zal hierdoor echter niet aan teleurstellingen ontkomen.

Een praktische tussenoplossing is om de negatieven door de fotocentrale op een CD te laten zetten. Het ontwikkelproces wordt nauwelijks gecorrigeerd en de beelden worden dan als "schone" digitale bestanden aangeleverd.

Scanner software

De software die doorgaans bij scanners wordt geleverd munt in een aantal gevallen niet uit door kwaliteit. De fabrikant baseert zich op gebruiksvriendelijkheid en laat de software enkele correcties uitvoeren hetgeen wij juist niet willen. Nu is het wel zo, dat gescande transparanten doorgaans kleurzweem vertonen. Beter is het om dit in de scanfase te laten zitten en de foto er van te ontdoen in de fase van bewerking. Goede bewerkingssoftware - vooral Photoshop - is zoveel beter dan de scansoftware, dat de laatste eerder kwaad dan goed doet.

Er zijn twee softwarepakketten, die een groot aantal verschillende scanners bedienen. In de eerste plaats noemen we Silverfast van Lasersoft Imaging. Dit pakket is vooral afgestemd op de bezitters van digitale camera's die niet over Photoshop beschikken.. Daarnaast ondersteunt het een aantal scanners. Het programma is van hoogwaardige kwaliteit maar daarbij tamelijk duur. Bespreking blijft hier verder achterwege; de website van de fabrikant is opgenomen in "Interessante websites" zodat belangstellenden er kennis van kunnen nemen. Een uitgebreide bespreking is te vinden in "Computer-Darkroom".

Hier wordt verder het programma VueScan besproken. Het is aanmerkelijk goedkoper en is zodanig ingericht dat van zowel foto's als van negatieven of dia's prima scans kunnen worden gemaakt. Daarnaast is het ook goed bruikbaar om digitale bestanden van een CD binnen te halen.
Van belang zijn de instellingen onder Device, Color en Files. Hier staat een pagina waarop de voorbeelden van de instellingen zijn opgenomen. (Alleen van belang indien men over VueScan beschikt)


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011