SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
8-01-2005

 

Photoshop Tips
PDF bestand
downloaden
Photoshop is zo uitgebreid, dat er geen boek bestaat waarin alle mogelijkheden zijn beschreven. Veel han-digheidjes zijn hier en daar op internet te vinden. Het is moeilijk om er naar te zoeken; meestal kom je ze toevallig tegen. Hieronder worden allerlei tips beschreven. Het is de bedoeling dat dit hoofdstuk steeds met de nieuwe toevallige vondsten wordt aangevuld.

Stel het gereedschap Tegenhouden in op een belichting van 25% met een zachte borstel om bepaalde
delen op te lichten in een overigens goed belichte foto. Beweeg de borstel heen en weer en klik met de linker muisknop tot het gewenste resultaat is bereikt. (Werkt goed om schaduw in een gelaat wat op te lichten.)

Stel het gereedschap Doordrukken in op een belichting van 25% met een zachte borstel om de kleurtoon
wat aan te zetten in overbelichte partijen van een gelaat tengevolge van een hard flitslicht of helder zonlicht. Beweeg de borstel heen en weer en klik met de linker muisknop tot het gewenste resultaat is bereikt.

Stel het gereedschap Verscherpen in op een sterkte van 50% met een zachte borstel om bepaalde
stukjes _ bijvoorbeeld ogen - te verscherpen. Plaats de borstel op de gewenste plaats en klik tot de verscherping vol-doende is. Wees hiermee wel voorzichtig omdat nogal snel de beruchte artefacten optreden.

Stel het gereedschap Vervagen in op een sterkte van 25% met een zachte borstel om rafels langs randen
te vervagen. Klik met de linker muisknop en beweeg de borstel langs de randen.
De omvang van de borstels kan gemakkelijk worden aangepast met de toets [ voor verkleinen en met de toets ] voor vergroten.

Met het scrolwieltje van de muis kan heel
nauwkeurig de waarden in de verschillende schermen van Photoshop worden ingesteld. Klik met de linker muisknop op het venster dat bewerkt moet worden en met het wieltje op de muis kan stapsgewijs de verlangde waarde worden ingesteld.


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011